Zmiany w szwedzkiej polityce migracyjnej i azylowej

W związku z trwającym globalnym kryzysem migracyjnym Szwecja wzięła na siebie dużą odpowiedzialność. Gdy jesienią 2015 roku okazało się, że wspólny europejski system azylowy nie jest w stanie poradzić...

Wydarzenia