Схiдне партнерство

  • Eastern Partnership.

    Eastern Partnership. Фото: -.

«Східне партнерство» - стратегічний курс, запропонований ЄС наступним країнам Східної Європи: Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Молдові та Україні. Швеція відігравала провідну роль у впровадженні ініціативи у 2009 році та зараз розглядає його, як питання першочергової ваги.  

Особлива відповідальність за виконання цієї ініціативи лежить на таких установах ЄС як Європейська служба зовнішньополітичної діяльності та Європейська комісія. Європейський інвестиційний банк (ЄIБ) і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) також залучені до «Партнерства» разом із Комітетом регіонів та представниками громадянського суспільства з країн ЄС та відповідного регіону.

«Східне партнерство» - це не тільки стратегічний курс, запропонований ЄС шести країнам Східної Європи, а також і формат для співробітництва між ЄС та цими країнами. «Партнерство» базується на Європейській політиці сусідства, яку ЄС розробив для своїх сусідів на Сході Європи та на півдні Середземномор’я, але цю політику було спеціально адаптовано та розвинуто для східних сусідів. Мета «Партнерства»  полягає у просуванні політичної асоціації та економічної інтеграції цих країн з ЄС, головним чином шляхом реалізації практичних заходів з адаптації законодавства ЄС у різних сферах, гармонізації законодавства цих країн та розбудові демократичних інститутів. 

Зокрема, «Партнерство» - це інструмент для просування реформ у країнах-партнерах. Повага до прав людини, демократія та верховенство права є підвалинами, на яких має будуватися тісніша інтеграція та співробітництво країн-партнерів з ЄС. Співробітництво та економічна підтримка ЄС чітко пов’язані з успіхом кожної країни у втіленні реформ за принципом «більше за більше», що означає прогрес у виконанні реформ призведе до підвищення підтримки та зацікавленості з боку ЄС.  

«Партнерство» має два виміри: двосторонній та багатосторонній. В рамках першого виміру ЄС співпрацює окремо з кожною країною. В рамках другого виміру співробітництво охоплює усі країни-партнери, країни-члени ЄС та установи ЄС.

Navigation

Top