İsveç Ankara Büyükelçiliği

Türkiye’deki İsveç Büyükelçiliği Ankara’dadır.

Büyükelçi: Lars Wahlund

Posta Adresi: 
İsveç Büyükelçiliği
P.K. 3, Kavaklıdere
06692 Ankara

Ziyaret Adresi:
Katip Çelebi Sok. 7
Kavaklıdere
Ankara

Telefon: +90  (0) 312 455 41 00
Faks:      +90  (0) 312 455 41 20
E-mail: ambassaden.ankara@gov.se