2018 yılı için proje başvuru çağrısı

 • IKSV & HM (2)

  IKSV & HM Fotoğraf: IKSV

 • Livstycket & KEDV (2)

  Livstycket & KEDV Fotoğraf: Livstycket

 • ACEV & DADS Exhibition

  ACEV & DADs Photo Exhibition Fotoğraf: Didem Özalp GK Istanbul

 • Öz iplik iş sendikası

  Öz İplik İş Sendikası Fotoğraf: Öz İplik İş Sendikası

 • The Swedish Palace in İstanbul

  The Swedish Palace in Istanbul Fotoğraf: GK Istanbul

 • IKSV & HM

  IKSV & HM Fotoğraf: IKSV

 • Turkish Policy Quartlery

  Turkish Policy Quarterley Fotoğraf: TPQ

 • Öz iplik İş Sendikası

  Öz İplik İş Sendikası-Cappadocia Fotoğraf: Öz İplik

 • Livstycket & KEDV

  Livstycket & KEDV Fotoğraf: Livstycket

 • Checks & Balances

  Checks & Balances Fotoğraf: IPC

Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi 2018 dönemi için proje başvurularını bekliyor.


- Türkiye’deki İnsan haklarını, özellikle ifade özgürlüğünü, demokratik katılımı ve hesap verebilirliği geliştiren
- Kadın ve kız çocuklarının politik alanlarda görünürlüklerini artırmak ve seslerini duyurabilecekleri forumlar sunan
- Çoğulcu sivil toplumu teşvik eden ve güçlendiren.
-Toplumsal kutuplaşmayı ve ayrımcılığa karşı önlem alan
- Özgür, bilinçli kamuoyu tartışmasını teşvik eden ve  demokrasinin ve hukukun üstünlüğünü geliştiren
proje başvuruları kabul edilecektir.

Birim, farklı kurumların ve sektörlerin arasında olan işbirliklerini teşvik eden ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren projelerin olmasına önem veriyor.

Projeye birim harici başka finansal bağışçıların da bulunmasını tavsiye ediyor. 
Cinsiyet eşitliği, başvuran örgütlerin kurumsal yapılarında ve çalışma yöntemlerine entegre edilmiş olmalıdır.

Başvuru için son tarih 13 Kasım 2017.
Başvuru sonuçları 22 Aralık 2017 tarihinde açılanacak.

Kimler başvurabilir?
Sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, düşünce kuruluşları, akademik, siyasi, kültürel ve devlet kurum ve kuruluşları başvurabilir. Bireysel ve şirket başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvuru kuralları
İşbirliği ve destek başvuruları için sağdaki Grant Application Form'u dikkatlice inceledikten sonra iniglizce olarak Türk -İsveç Kalkınma İşbirliği Birimine posta ile ulaştırınız.

Uygulamayı doldurmadan önce, buradaki stratejiyi okumanızı öneririz. Eğer projenizin hibe almak için yeterli olduğuna emin değilseniz bir ön soruşturma için Birime e-posta yoluyla projenin kısa bir açıklamasını gönderebilirisiniz. İletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

Sadece İngilizce olarak yapılan proje başvuruları kabul edilecektir

Başvuru formunda belirtilen ek belgeler başvuru ile birlikte teslim edilmelidir.

Proje başvuru formunda ek olarak projenizi detaylıca anlatan bir metin göndermeniz önemle rica edilir

Bütçe Türk Lirası olarak hazırlanmalıdır

Doldurulan form normal posta yolu ile İstanbul İsveç Başkonsolosluğu'na iletilmelidir. Başvuru yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.Türk- İsveç İşbirliği Birimi'ne geç yapılan, eksik gelen, e-mail ve fax yoluyla gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

İrtibat bilgileri:

Andrea Karlsson
Türk - İsveçKalkınma İşbirliği Birimi Yöneticisi
Andrea.Karlsson@gov.se

Didem Özalp
Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi asistanı
Didem.Ozalp@gov.se
 
Consulate General of Sweden in Istanbul
Istiklal Caddesi 247
P.K. 125
Beyoğlu 34433 Istanbul
generalkonsulat@gov.se
Tel +90 212 334 0600
Fax +90 212 334 0628

 

Türk - İsveç İşbirliği Birimi

Türk- İsveç Kalkınma İşbirliği Birimi Türkiye'nin çoğulcu sivil toplumunu, insan haklarını ve cinsiyet eşitliğini destekeleyerek öncü bir merkez olmayı hedefliyor. İstanbul İsveç Sarayı bünyesindeki birimin misyonu, sivil toplum örgütleri ile işbirliği başlatıp tüm Türkiye'yi kapsayan projelere destekte bulunmak ve partnerlerimize bir kaynak olup kamusal tartışma için platform sağlamaktır.
Türk- İsveç Kalkınma İşrbirliği Birimi 2001 yılından beri iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme amacıyla faaliyet göstermektedir. 2014-2020 dönemi için İsveç'in Reform işbirliği Sonuç Stratejisi, birimi yönlendirmektedir. Bu strateji İsveç hükümeti tarafından belirlenmiştir ve  aynı zamanda SİDA (Ankara), İsveç Enstitüsü (Stockholm) ve Türk- İsveç İşbirliği Birimi (İstanbul) arasındaki ilerleme işbirliğine klavuzluk eder.
 

Birimin hedefleri:

- Demokratik yükümlülüğü teşvik eden güçlü kamuoyu destekli çoğulcu sivil toplum


-Türkiye’nin insan hakları, cinsiyet eşitliği (AB'nin cinsiyet eşitliği stratejisini dahil olmak üzere) ve ayrımcılık alanında uluslararası ve ulusal yükümlülüklerini yerine getirmesi

- Kadınların ve erkeklerin eşit bir şekilde kendi hayatlarını ve toplumu şekillendirmelerine yönelik destek vermek

- İnsan haklarını kullanma fırsatlarını iyileştirmek, demokratik katılımı ve hesap verebilirliği ilerletmek

- Çoğulcu toplumu güçlendirmek, toplumsal kutuplaşma ve ayırımcılığa karşı çıkmak
 
- İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü hususunda özgür ve daha bilinçli kamuoyu tartışmasını teşvik etmek

Birim, Türkiye'nin farklı  bölgelerinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimleri arasında özgün işbirlikleri teşvik eden projelerin olmasına önem veriyor ve bu projelerin fon sağlayıcılar ile ortak finanse edilen türden olmasını tavsiye ediyor. Başvuranlar kendi organizasyon yapılarına ve çalışma yöntemlerine cinsiyet eşitliği entegre etmelidirler.