Anmäl din utlandsvistelse

Här kan du lämna uppgifter om var du befinner dig och hur du kan kontaktas under din utlandsvistelse. Uppgifterna används av UD/ambassaden för att snabbt kunna kontakta dig om en konsulär krissituation skulle drabba det land du befinner dig i. De sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. Du kan avanmäla dig själv när du vill. Planerar du en längre vistelse än ett år, krävs en årlig förnyelse.

Anmälan

Fyll i formuläret nedan. När alla fält är ifyllda och du bockat i rutan för godkännande visas en ”skicka-knapp”. När du klickar på den, sparas din anmälan.

Vänligen observera att det inte går att spara anmälan om inte samtliga obligatoriska fält markerade med * är ifyllda. Det går inte heller att spara anmälan utan att bocka för rutan som godkänner att lämnade uppgifterna används i UD/ambassadens krisberedskap och vid en eventuell krissituation.

De fält som är ofullständiga rödmarkeras. Se då över din anmälan och fyll i det som saknas för att kunna gå vidare.

Observera att om du har anmält dig via formuläret och därefter gör en ny anmälan som har tidigare utresedatum än din första anmälan, så finns det risk för att din nya anmälan raderar den ursprungliga.

Hjälp

Här lämnar du dina kontaktuppgifter för vistelse i utlandet.

Hjälp

Här anmäler du att dina tidigare lämnade kontaktuppgifter inte längre gäller, t.ex. då du beslutat att avsluta din vistelse tidigare än vad du dessförinnan anmält.

Vid en eventuell konsulär krissituation i ditt vistelseland kan UD/ambassaden använda kontaktuppgifterna för att sända viktig information till dig.

Godkännande *

Navigation

Top