Äktenskapscertifikat

Sveriges ambassad i Wien ställer ut äktenskapscertifikat till svenska medborgare som är bosatta i Österrike, Slovakien eller Slovenien, som är avregistrerade från Sverige och som avser gifta sig inför utländsk myndighet. Svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige ska alltid hindersprövas av skattemyndigheten i Sverige oavsett om de avser gifta sig i Sverige eller utomlands. Den som är folkbokförd utomlands och endast vistas tillfälligt i Sverige ska inför vigsel i Sverige hindersprövas av Skatteverkets kontor på den ort där sökanden uppehåller sig under vistelsen i Sverige.

En ansökan sker på följande sätt. Fyll i och underteckna Skatteverkets blankett SKV 7881, Äktenskapscertifikat, Ansökan och försäkran. Observera att om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat, och då fyller var och en i en egen blankett. Även om endast en part är svensk medborgare, ska alltid pass och sk. "Meldebestätigung" på utländsk medborgare bifogas varje ansökan.

Blanketten ska lämnas in personligen till ambassaden i Wien eller till ett av de svenska konsulaten, tillsammans med följande dokument:

Av svensk medborgare:

  • Pass
  • Personbevis, där uppgifter om båda föräldrarna finns med, inte äldre än 3 månader (erhålles från Skatteverket i Sverige), där civilstånd framgår
  • "Meldebestätigung", med aktuell adress i Österrike. Svenska medborgare bosatta i Slovakien eller Slovenien lämnar in registreringscertifikat från respektive land.
  • Lagakraftvunnen skilsmässodom om sökande tidigare varit gift
  • Erlagd ansökningsavgift eller kopia av inbetalad avgift på ambassadens konto (se avgiftsinformationen)

Samt följande dokument på icke-svensk part:

  • Pass
  • "Meldebestätigung" i Österrike, alt. registreringscertifikat i Slovakien eller Slovenien.

Dokumenten ska vara i original eller bestyrkta kopior.

Äktenskapscertifikatet kan ställas ut på svenska eller engelska och skickas därefter till den sökandes hemadress. För information om avgift se sidan: Avgiftsinformation. Certifikatet är giltigt i 4 månader från utställningsdatum.

Om äktenskapscertifikatet och ev. personbeviset behöver översättas till tyska hänvisar vi till auktorserade översättare i Österrike.
Austrian Association of Certified Court Interpreters

Om äktenskapscertifikat eller andra dokument behöver översättas till slovakiska hänvisar vi till auktoriserade översättare i Slovakien:
Lista över auktoriserade översättare på slovakiska Justitieministeriets webbsida

Om äktenskapscertifikat eller andra dokument behöver översättas till slovenska hänvisar vi till auktoriserade översättare i Slovenien:
Lista över auktoriserade översättare på slovenska Justitieministeriets webbsida

Navigation

Top