Svenskt medborgarskap

Medborgarskap är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat och en individ (medborgare) antingen automatiskt vid födelsen eller efter en anmälan eller en ansökan.

Endast den som är svensk medborgare har rätt att ha svenskt pass. En svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.

Svensk medborgare kan man bli genom:

  • födelse
  • adoption
  • ansökan (naturalisation)

Detaljerad information finns att läsa på Migrationsverkets hemsida, se under Externa
länkar.

Att behålla svenskt medborgarskap efter 22-års ålder

Till dig som är född och bosatt utomlands
Enligt lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (§14) förlorar en person, som är född utomlands och aldrig har varit bosatt i Sverige, sitt svenska medborgarskap vid 22-års ålder om personen inte har vistats i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet.

Det innebär att du, om du innan 22 års ålder haft mycket kontakt med Sverige och regelbundet har besökt landet, inte behöver göra en ansökan till Migrationsverket om att få behålla ditt svenska medborgarskap. Det räcker med att du (när du fyllt 18 år) i samband med ansökan om ett nytt pass på ambassaden undertecknar en ”Försäkran” om att du har vistats i Sverige tillräckligt ofta.

Har du däremot haft väldigt lite kontakt med Sverige, men inte vill förlora medborgarskapet, måste du, när du fyllt 18 och innan du fyller 22 år, ansöka om att få behålla ditt svenska medborgarskap. Denna blankett finns att hämtas på Migrationsverkets hemsida.

Ansökan om att få behålla svenskt medborgarskap lämnar du in till närmaste svenska ambassad eller konsulat. Om du är på besök i Sverige kan du skicka den direkt till Migrationsverket i Norrköping.

 

Navigation

Top