Intyg, översättningar och advokatsökning

Ambassaden står till tjänst med följande notariella ärenden som rör svenska medborgare eller svenska handlingar och som ska åberopas i Sverige eller inför en svensk myndighet.

Bestyrkning av kopia

Ambassaden kan intyga att kopia av en svensk handling överensstämmer med uppvisat original och bestyrka namnunderskrifter. För information om avgifter, se
Avgiftslistan

Översättningar

För översättning av dokument till svenska eller till tyska, hänvisas till auktoriserade översättare i Österrike

Legaliseringar

Ambassaden legaliserar endast namnunderskrifter av tjänstemän vid österrikiska utrikesministeriet enligt särskild förteckning. För legaliseringar av svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet hänvisas till
Utrikesdepartementets juridiska expedition i Stockholm

Levnadsintyg

Ambassaden kan intyga att en person lever på en för ändamålet särskild avsedd svensk blankett från t.ex. försäkringskassan, SPP, Pensionsmyndigheten m.fl. Sökanden ska kunna styrka sin identitet med giltig legitimationshandling. För mer information se sidan:
Pension och levnadsintyg

Utdrag ur belastningsregistret

Utdrag ur belastningsregistret och Rikspolisstyrelsens dataregister kan erhållas direkt från svensk polismyndighet.
För information och ansökningsblanketter besök polisens webbsida

Sök advokat

Följande webbsidor möjliggör en sökning efter advokatkontakter i Österrike utifrån kriterier såsom, namn, stad, förbundsland, yrkesspecialitet/inriktning, språkkunskaper etc. HG.org Law Firm Directory eller Österreichischer Rechtsanwaltskammer.

Navigation

Top