Pension och levnadsintyg

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen i Sverige. Det handlar både om tiden man tjänat in sin pension samt tiden som pensionär.

Pensionsfrågor
Pensionsmyndigheten är den myndighet som har ansvaret för följande pensioner och pensionsrelaterade förmåner:

  • Ålderspension
  • Efterlevandepension
  • Bostadstillägg till pensionärer (personer som har sjukersättning ska även i fortsättningen vända sig till Försäkringskassan)
  • Särskilt bostadstillägg
  • Äldreförsörjningsstöd
  • Arbetsskadelivränta i form av arbetsskadelivränta till efterlevande och begravningshjälp
  • Särskilt pensionstillägg
  • Hustrutillägg

Levnadsintyg
Om du bor utomlands och har pension måste du varje år skicka in ett levnadsintyg till Pensionsmyndigheten. När du får intyget ska du söka upp någon av följande godkända institutioner:

- svensk ambassad
- svenskt konsulat
- svenska kyrkan
- utländsk socialförsäkringsinstitution
- notarius publicus
- utländsk polismyndighet
- utländsk registerförande befolkningsmyndighet

Om du befinner dig i Sverige, exempelvis på besök, kan du också vända dig till något av Pensionsmyndighetens eller Försäkringskassans lokalkontor.

Har du svenskt bankkonto och e-legitimation är det också möjligt att signera ditt levnadsintyg digitalt.

Intyget ska sändas till:
Pensionsmyndigheten
Levnadsintyg
FE 1
SE-106 44 Stockholm
Sweden

Navigation

Top