Avgiftsinformation

De aktuella avgifterna gäller från och med januari 2018. Uppgifterna i avgiftsinformationen baseras på Avgiftsförordningen, (SFS 1997:691). Beloppen i euro kan därför variera beroende på den aktuella valutakursen.

  Euro
Ordinarie pass  142
Provisoriskt pass  162
Nationellt id-kort  142
Utlämnande av pass som utfärdats av annan myndighet (betalas vid uthämtningstillfället)    15

Portoavgift för försändelse av pass/ nationellt id-kort till konsulat inom Österrike

Portoavgift för försändelse av pass/ nationellt id-kort till konsulat i Slovenien/ Slovakien

    7  

   13

Utlämnade av körkort där full betalning ej skett innan

    41
Utlämnande av körkort där betalning skett innan     15
Intyg (bestyrkt kopia)     12
Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation)   152

Äktenskapscertifikat

    12
Portoavgift för försändelse av äktenskapscertifikat       5
Anmälan enligt § 5 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap     18
   
Betalning kan göras kontant eller med kreditkorten Visa och Mastercard samt med bankkortet Maestro.  
   

Kontouppgifter för Sveriges ambassad i Wien:
Bank Austria - UniCredit Group
IBAN: AT93 1200 0100 2021 6742
Swift Code / BIC: BKAUATWW

 

 
   
   
   
   
   
Navigation

Top