Provisoriskt pass

Om du har förlorat ditt vanliga pass kan du ansöka om ett provisoriskt pass. Du ansöker personligen om ett provisoriskt pass på ambassaden i Wien under passexpeditionens öppettider. VIKTIGT: Det provisoriska passet gäller främst för direkt resa till Sverige eller till det land där du är permanent bosatt. Om Du inte avser resa direkt till Sverige eller enbart resa till ett annat land måste du själv ta reda på huruvida landet du avser besöka godtar det svenska provisoriska passet.

Passet, som är i A4-format, kan utfärdas för en specifik resa som är nära förestående, med en giltighetstid på längst 7 månader. Du bör ange hur länge passet ska vara giltigt och, som nämns ovan, kontrollera om landet du ska besöka godtar svenskt provisoriskt pass i A4-format. Den uppgiften får du lättast genom att kontakta respektive ambassad eller resebyrå.
Följande krävs vid ansökan om provisoriskt pass:

  • Personlig inställelse.
  • Vid ansökan hos utlandsmyndighet som har fotostation behöver ingen ansökningsblankett fyllas i eller foto medtas då ansökningsförfarandet är detsamma som för vanligt pass (med undantag av fingeravtryckstagning).
  • Polisrapport om passet är stulet.
  • Giltig fotolegitimation. Om giltig legitimation saknas läs: Frågor och svar om passansökningar
  • Passfoto ska tas med
  • För personer under 18 år krävs samtliga vårdnadshavares medgivande.
  • Avgiften för det provisoriska passet är SEK 1600 i lokal valuta.

Navigation

Top