Namnändring

Om du på grund av till exempel giftermål ändrat namn erfordras följande:

Du ska fylla i blanketten SKV 7502 om ändring av efternamn/ mellannamn. Den kan erhållas via Skatteverkets webbsida, se bifogad länk, Blankett SKV 7502. Läs och följ anvisningarna på blanketten noggrant.

Vid giftermål måste vigselbevis bifogas. Observera att din make/maka måste också underteckna blanketten.

Namnändringen ska skickas till det lokala skattekontor där du senast var folkbokförd.
Adresser till Skatteverkets lokalkontor

Avgift ska erläggas kontant i lokal valuta vid ansökningstillfället.

Navigation

Top