Frågor och svar om passansökningar

Kan jag ansöka om svenskt pass/ID-kort i Sverige?
Ja, det är det billigaste och enklaste sättet. Normal handläggningstid för en passansökan är en vecka och avgiften är SEK 350. För ett ID-kort gäller motsvarande men avgiften är SEK 400. Se polisens hemsida: www.polisen.se/Service/Pass-och-id-kort/

Vad behöver jag ta med om jag söker pass i Sverige?
Kontakta i förväg det passkontor i Sverige där du tänker söka pass så får du besked om vilka dokument som du behöver ta med dig. Är man bosatt utomlands kan man tänka på att i förväg beställa en aktuell Meldebestätigung som visar bosättningsadressen i Österrike.

Var i Österrike kan jag ansöka om nytt pass/ID-kort?
Ambassaden i Wien är den enda myndigheten i Österrike där man kan ansöka om ett nytt pass/ID-kort.

När är passavdelningen öppen?
Passavdelningen är öppen följande tider, se länk med Öppettider. Tänk på att boka en tid för din passansökan.

Måste jag komma personligen för att ansöka om pass/ID-kort?
Ja, en ansökan om ett nytt pass/ID-kort är personlig.

Vad behöver jag ta med mig när jag ansöker om pass/ID-kort?
Ansökan är densamma för pass och/eller ID-kort. På ambassadens hemsida hittar du en lista på vilka handlingar du behöver ta med dig och de blanketter som du behöver fylla i.

Vad gäller som giltig legitimation vid ansökan om pass?
Godkänd legitimation är följande giltiga ID-handlingar:
- Svenskt pass (provisoriskt pass är inte giltigt som legitimation)
- Svenskt nationellt ID-kort
- Svenskt körkort
- Svenskt SIS-märkt ID-kort eller ID-kort utfärdat av statlig myndighet, exempelvis Skatteverket

Vad bör jag göra om jag saknar legitimation?
Om du saknar legitimation, medtag ett passfoto. Någon av nedanstående personer närvarar vid ansökningstillfället som intygsgivare och kan på så sätt intyga din identitet. Viktigt är att intygsgivaren visar upp en godkänd legitimation:
- Make/maka
- Sambo (ni ska vara skrivna på samma adress)
- Registrerad partner
- Förälder
- Mor- eller farförälder
- Myndigt barn
- Myndigt syskon
- Vårdnadshavare

Vad kostar ett pass/ID-kort när jag ansöker på ambassaden?
Ett pass eller ID-kort kostar SEK 1400 och betalas vid ansökan. Kostnaden för pass/ID-kort är beroende av växelkursen och kan därför variera. Om du ansöker på ambassaden och önskar hämta passet/id-kortet på ett svenskt konsulat i Österrike, Slovakien eller Slovenien tillkommer en portokostnad som betalas till ambassaden vid ansökningstillfället. Vid utlämningen av passet betalas en utlämningsavgift på SEK 150 till det konsulat som lämnar ut passet. (nationellt id-kort lämnas ut utan utlämningsavgift). Ett provisoriskt pass kostar SEK 1600. För information om aktuella avgifter se, Avgiftslistan.

Hur länge dröjer det tills jag får mitt nya pass/ID-kort?
Den normala handläggningstiden är på två till fyra veckor räknat från den dag du ansöker om passet/ID-kortet. Glöm inte att ta med dig ditt gamla pass när du hämtar det nya. 

Behåller ambassaden mitt gamla pass när jag söker ett nytt?
Du får behålla ditt gamla pass under handläggningstiden. Kom ihåg att du måste ha med dig det gamla när du hämtar det nya.

Får jag ett meddelande när passet/ID-kortet är färdigt?
Ja, ett automatiskt meddelande skickas till den angivena e-postadressen så snart passet kan hämtas på ambassaden i Wien. Har du valt utlämning vid konsulat, dröjer det ytterligare några dagar innan konsulatet kontaktar dig för uthämtning.  

Var kan jag hämta mitt nya pass?
Ditt nya passet/ID-kortet som du sökt antingen i Sverige eller på ambassaden i Wien kan du hämta på: 

  • ambassaden i Wien
  • på ett konsulaten i Österrike, Slovakien och Slovenien
  • på en valfri polismyndighet i Sverige. 

En utlämningsavgift på SEK 150, tillkommer och betalas av när passet lämnas ut. Det nationella id-kortet är undantaget från utlämningsavgift.

Vad ska jag ta med mig när jag hämtar det nya passet/ID-kortet?
Du måste kunna legitimera dig när du hämtar ditt nya pass/ID-kort. Är ditt gamla pass fortfarande giltigt, makuleras det samtidigt som du tar emot det nya.  

Kan någon annan hämta mitt nya pass/ID-kort?
Nej, du måste hämta sitt nya pass/ID-kort personligen på ambassaden eller på ett konsulat. När det gäller barn under 18 år kan en förälder/vårdnadshavare hämta det nya passet/ID-kortet men måste då kunna legitimera sig.

Hur ändrar jag mitt namn i passet?
Personuppgifterna i ditt pass baseras på information från folkbokföringen/Skatteverket. För att ändra namn i passet/ID-kortet måste du först kontakta Skatteverket och göra en namnändring, dvs. ändra uppgifterna i folkbokföringen, innan du kan få ett pass med ditt nya namn. Läs mer om detta här.

Navigation

Top