Beställning av samordningsnummer samt anmälan om namn

Föräldrarna/vårdnadshavarna till ett barn som fötts utomlands måste anmäla barnets namn och ansöka om ett samordningsnummer innan man kan ansöka om ett svenskt pass. Ansökan görs på ambassaden eller på ett konsulat. Handlingarna vidarebefordras sedan till Skatteverket i Sverige som tar beslut. Ansökan är avgiftsfri.

Fyll i Skatteverkets blankett, Förnamn och efternamn - ansökan, SKV 7750. Båda föräldrarna/vårdnadshavarna ska underteckna blanketten. Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut. Blanketten ska lämnas in personligen antingen till ambassaden i Wien eller till något av de svenska konsulaten. 

Bifoga utöver skatteverkets blankett även följande dokument:

  • Båda föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation. Om bara den ena föräldern lämnar in ansökan, måste han/hon ha med sig den andra förälderns pass.
  • Barnets födelsebevis, där båda föräldrarnas namn framgår.
  • Föräldrars vigselbevis om barnet är född utanför Sverige och föräldrarna också har gift sig utomlands.

Notera att alla handlingar ska vara i original.

Ambassaden skickar in dokumenten tillsammans med an ansökan om rekvisition av samordningsnummer till Skatteverket. Handläggningstiden är sex veckor. Beskedet om samordningsnummer skickas från Skatteverket direkt till hemadressen. När beskedet har kommit kan man kontakta ambassaden och boka tid för passansökan till barnet.

Sedan 1 april 2015 får barnet automatiskt svenskt medborgarskap om någon av föräldrarna är svensk medborgare.

Observera att en rekvisition av samordningsnummer endast kan ske i samband med att man därefter söker ett pass och/eller nationellt id-kort till barnet. Tre månader efter att man fått beslutet från Skatteverket, annulleras det och är inte längre giltigt.  


För mer information se: Ansökan om pass/nationellt id-kort för barn

Navigation

Top