Ansökan om pass/nationellt id-kort för vuxen

 • Mer pass2

  Pass och Nationellt ID-kort Foto: Foto: Lars Hedelin, Copyright RIKSPOLISSTYRELSEN

Den 15 april 2016 ändrades passlagen. Lagen innebär i korthet att svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. Vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas och giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänks till tre år.  

Sveriges ambassad i Wien använder ett elektroniskt tidsbokningssystem för ansökan om pass och nationella id-kort. Du kan endast boka en tid per person. Tänk på att alltid boka av din passtid om du får förhinder.  

Till tidsbokningen

Vilka dokument behövs vid en ansökan?

När du ansöker om pass/nationellt id-kort ska du kunna styrka din identitet och ditt svenska medborgarskap. Därför behöver du vid ansökan ta med följande dokument. Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

- Svenskt pass/nationellt id-kort

 • Om passet är utgånget ta med annan godkänd legitimation.
 • Under handläggningstiden behåller du ditt gamla pass.
 • Om passet förlorats, ta med polisanmälan samt annan legitimation.

- Beslut om svenskt medborgarskap från Migrationsverket

 • Har du blivit svensk medborgare genom ansökan eller anmälan ta med det intyg som erhölls från Migrationsverket ("Bevis om svenskt medborgarskap").

- Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap

 • Ta med den ifyllda blanketten vid ansökningstillfället.

- Dubbelt medborgarskap

 • Om annat medborgarskap förvärvats genom anmälan eller ansökan, medtag dokumentation som styrker detta.

- Avgift för ansökan

 • För information om aktuella avgifter, se Avgiftsinformation . Avgiften för passet, motsvarande SEK 1 400 i lokal valuta, betalas vid ansökningstillfället.

- Utlämning

 • Handläggningstiden är två till fyra veckor.
 • Det nya passet kan hämtas personligen på en ambassad, på ett honorärkonsulat eller på valfri svensk polismyndighet.
 • Ta med ditt nuvarande pass. 
 • Passet hämtas inom 3 månader.
 • Passet kan hämtas under de ordinarie öppettiderna.

 

Navigation

Top