Ansökan om pass/nationellt id-kort för barn

 • Mer pass2

  Pass och Nationellt ID-kort Foto: Foto: Lars Hedelin, Copyright RIKSPOLISSTYRELSEN

Från den 15 april 2016 ändrades passlagen. Lagen innebär i korthet att svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. Vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas och  giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänks till tre år.    

Ambassaden använder ett elektroniskt tidsbokningssystem för ansökan om pass och nationella id-kort. Du kan endast boka en tid per person. Till tidsbokningen

Ansökan måste alltid göras personligen av minst en av vårdnadshavarna och barnet självt, till dess barnet fyllt 18 år. 

Denna information gäller endast barn som redan tilldelats person- eller samordningsnummer. För barn som ännu inte har ett samordningsnummer, se Beställning av samordningsnummer samt anmälan om namn. Om namnanmälan nyligen gjorts, kontrollera med ambassaden vilka handlingar som redan finns där.

Vilka dokument behövs vid en ansökan?
När man ansöker om pass/nationellt id-kort måste man kunna styrka sin identitet och sitt svenska medborgarskap. Därför behöver man ta med följande dokument. Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

- Svenskt pass/nationellt id-kort

 • Barnets pass/nationella id-kort samt giltiga pass från båda vårdnadshavare.
 • Om passen är utgångna måste annan godkänd legitimation tas med.
 • Om passet förlorats, ta med polisanmälan samt annan legitimation.

- Födelsebevis

 • Om barnet är fött utanför Sverige och aldrig har varit bosatt där, medtag födelsebevis. 

- Vårdnadshavares medgivande

 • Vid ansökan om pass/id-kort för barn krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.
 • Formuläret bör vara ifyllt i förväg, undertecknat av båda vårdnadshavare och namnteckningarna bevittnade av två personer som ej är släkt. 
 • Medgivandet får inte vara äldre än en månad.

- Blanketten Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap

 • Blanketten finns tillgänglig under "Dokument" på höger sida, samt undertecknas av minst en vårdnadshavare. Formuläret bör vara ifyllt i förväg.

- Dubbelt medborgarskap

 • Om annat medborgarskap förvärvats genom anmälan eller ansökan, medtag dokumentation som styrker detta.

- Övriga dokument

 • Vårdnadsbeslut från domstol - Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare eller om barnet är bosatt i Sverige, svenskt personbevis där vårdnadshavare framgår.

- Avgift för ansökan

 • För information om aktuella avgift , se Avgiftsinformation. Avgiften för passet, motsvarande SEK 1400 i lokal valuta, betalas vid ansökningstillfället.

- Utlämning

 • Att få den färdiga resehandlingen tar två till fyra veckor.
 • Resehandlingen kan hämtas ut av vårdnadshavare på en ambassad, på ett honorärkonsulat eller på valfri svensk polismyndighet.Vårdnadshavaren tar med legitimationshandling vid uthämtningen av passet, samt barnets ev. gamla pass.
 • Passet hämtas inom 3 månader.
 • Passet kan hämtas under de ordinarie öppettiderna.

Navigation

Top