Ansökan pass & nationellt ID-kort. Namnanmälan barn.

De svenska passen är biometriska, det vill säga resehandlingen innehåller ett datachip med personuppgifter, digitalt foto av passinnehavaren och fingeravtryck (dock inga fingeravtryck i id-kort). För barn under 6 år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck gäller undantag för skyldighet att lämna fingeravtryck.

Uppgifterna i den svenska folkbokföringen ligger till grund för ansökan om svenskt pass och nationellt id-kort. Det är därför viktigt att passökanden i god tid före ansökan kontrollerar med Skatteverket att rätt uppgifter är införda. Se vidare på hemsidorna för Skattverket samt Polisen.

För passökanden som är född utomlands och under 22 år finns särskilda bestämmelser angående passets giltighetstid och det svenska medborgarskapet. Ytterligare information finns på Migrationsverkets webbplats

Under följande rubriker i menyn hittar du anvisningar hur du gör för att ansöka om:

- pass/nationellt id-kort för vuxen
- pass/nationellt id-kort för barn under 18 år
- beställning av samordningsnummer samt anmälan om namn
- provisoriskt pass
- namnändring

Ansökningarna skickas elektroniskt till Rikspolisstyrelsen i Sverige som i sin tur vidarebefordrar dem till AB Svenska Pass, där passhandlingen tillverkas. Därefter skickas passen till utlandsmyndigheten som lämnar ut passet till sökande alt. vidarebefordrar till konsulat för utlämning.

Navigation

Top