Gäller din försäkring för extremsport i Slovenien?

Slovenien med sina många möjligheter till utomhusaktiviteter är ett mycket populärt land för alpinister och andra turister. Det är viktigt att se över ditt försäkringsskydd vid utövning av s.k. extremsporter.

Om en olycka inträffar och en räddningsinsats blir nödvändig utförs denna vanligtvis av bergräddningen. I många fall är dessutom en helikopterinsats nödvändig. Efter räddningsinsatsen ställer dessa organisationer ut en räkning för sitt arbete. Om du drabbas av en olycka och saknar försäkring blir du själv ersättningsskyldig för eventuella räddningsinstatser. Vid dödsfall riktas betalningskraven till de anhöriga eller till dödsboet.

Det Slovenska Alpina Förbundet uppmanar alla turister att förbereda sig väl

  • informera dig om svårighetsgraden på vandringsleden
  • välj lämpliga kläder och skor
  • var uppmärksam på varningsskyltar
  • komplettera med lämplig utrustning och karta

Förbundet vill också uppmana alla vandrare och alpinister att skriva in sig i de namnböcker som finns vid bergstationer/bergstugor (bland annat varifrån man kommer och vart man är på väg). Detta är till stor hjälp och förkortar sökandet avsevärt för räddningstjänsten när en olycka har hänt.

Om en olycka inträffat uppmanas man att ringa 112 (larmcentralen) för att lämna all nödvändig information.

För mer information se Slovenska bergräddningens webbsida.

Navigation

Top