Gäller din försäkring för extremsport i Österrike?

Viktiga telefonnummer
Bergräddningen i Österrike: 140
Det europeiska nödtelefonnumret: 112

Nödtelefonnumret 112 fungerar även i österrikiska operatörers nät. Saknas täckning söker telefonen ett nät och automatisk uppkoppling sker. Om detta inte fungerar: Stäng av telefonen och sätt på den igen. Istället för att slå in pin kod, slå nödnummer 112. Motsvarande gäller även om man tar ut SIM-kortet ut telefonen och slår nödnumret 112, varefter automatisk uppkoppling sker.

Statistik
För svenska resenärer är förbundsländerna Salzburg, Tirol och Vorarlberg uppskattade resmål under vintersäsongen. Under vintersäsognen 2012/13 besökte nästan 100 000 svenskar skidorterna i dessa regioner. (Beräknat på antalet övernattningar, källa: Statistik Austria) 

Laviner
Säkerhetsinstruktioner och avspärrningar ska följas, framförallt eftersom s.k. offpiståkning utanför markerade pister är mycket riskabel. Observera att en ordinarie reseförsäkring inte gäller vid en olycka under offpiståkning, jfr nedan. Lavinfaran är som störst vid riklig nederbörd eller när temperaturen stiger i slutet av skidsäsongen. En lavinsändare är, om den används korrekt, den snabbaste möjligheten att lokalisera en drabbad person.

Säkerhet och olyckor
Internationella Skidförbundet FIS har tagit fram tio generella förhållningsregler för skid- och snowboardåkare för att förbättra säkerheten i pisten. Läs mer här, 10 Fis Rules for Conduct.    

Enligt statistik från år 2010 inträffade omkring 56 000 olyckor i Österrike relaterade till skid- och snowboardåkning. (Källa: Kuratorium för Verkehrssicherheit). Den övervägande delen av alla olyckshändelserna sker i pisten (90%) och förorsakas av den drabbade skid- eller snowboardåkaren själv. Krockar i skidbacken utgör en mindre del av det totala antalet olyckor. Enligt alpinpolisen är det tyvärr inte ovanligt att skid- eller snowboardåkare som förorsakar en olycka smiter från platsen. I Österrike gör man sig därigenom skyldig till en straffbar handling. Detta gäller även i situationer när en skadad person ignoreras eller om ett vittne till en olyckshändelse underlåter att bistå med hjälpåtgärder. Även vid en ringa kollision, utan synliga skador, uppmanas till utbyte av kontaktuppgifter för den händelse de inblandade i ett senare skede behöver uppsöka läkare för vård. 

Gäller din försäkring för extremsport i Österrike?
Kontakta ditt försäkringsbolag före avresan för att kontrollera att din försäkring är heltäckande för ditt behov. Normalt ger en hemförsäkring ett reseskydd som gäller 45 dagar efter utresan, därefter måste en förlängning eller extra reseförsäkring tecknas. Observera att en extra reseförsäkring krävs för att täcka eventuella olyckor vid utövande av extremsport i Österrike.

Om en olycka inträffar i alperna och en räddningsaktion blir nödvändig utförs denna vanligtvis av den österrikiska bergräddningen, varvid en helikopterinsats kan bli aktuell. Dessa organisationer ställer efter en räddningsaktion ut en räkning för sitt arbete. Om du drabbas av en olycka och saknar försäkring blir du själv ersättningsskyldig och vid dödsfall riktas betalningskraven till de anhöriga eller till dödsboet.

Några exempel på kostnader:
Bergräddning: ca. 10.000 kronor.
Helikopterräddning: 100.000 kronor eller mer.
Hemtransport av avliden: 15.000 – 30.000 kronor.

Bergräddningsförsäkring
Det är möjligt att lösa lokal bergräddningsförsäkring på plats i Österrike. Denna försäkring täcker kostnaden för transport från berget till närmaste ort eller sjukhus. Försäkringar erbjuds dels av den lokala bergräddningen, dels av alpina organisationer såsom tex. Alpenverein eller Naturfreunde. En bergräddningsförsäkring täcker i normalfallet även olyckor som inträffar vid offpist-åkning. Försäkringen gäller däremot inte om åkaren är drog- eller alkoholpåverkad. Bergräddningen i Salzburg informerar på sin webbsida, Bergrettung Salzburg, även på svenska.

Hemtransport
För hemtransport till Sverige krävs en reseförsäkring där det uttryckligen står att den täcker en transport till hemlandet. EU-kortet täcker inte hemtransport till Sverige. Om du drabbas av en olycka och saknar försäkring måste transporten betalas privat. Det gäller även hemtransport av avliden som måste finansieras av de anhöriga. 

Många försäkringsbolag är anslutna till den gemensamma larmcentralen SOS-International, Tel: +45  70 10 50 50, i Köpenhamn, dit man vänder sig dygnet runt vid sjukdom eller skada. Vissa försäkringsbolag är anslutna till Euro-Center, Tel: +(420) 221 860 330

 

Navigation

Top