Reseinformation

Aktuella händelser

Vid stora snömängder kan  lavinfara råda på många orter runt om i Österrike. Ibland kan även vissa vägar vara avspärrade. Vänligen följ lokala myndigheters rekommendationer på den ort du befinner dig. http://www.lawinen.at/

-------

Österrike har fortsatta temporära gränskontroller till flera av de omkringliggande länderna i regionen. Kontrollerna kan variera beroende på gränsövergång. Resanden ska kunna förevisa giltiga resedokument, såsom pass eller nationella id-kort. Ett svenskt körkort är inget resedokument. Åtgärderna kan leda till längre väntetider och köbildning vid gränserna. För mer information, följ lokal media. För uppdateringar om den aktuella trafiksituationen vid landets gränser, se ÖAMTC och tågtrafik ÖBB.

Ambassaden följer den aktuella diskussionen angående flyktingsituationen i Italien och hur denna utveckling eventuellt kan komma påverka inreseförhållandena mellan Italien och Österrike.

Förstärkt gränskontroll förekommer i Kärnten, Tirol, samt Steiermark. Detta kan medföra längre väntetider vid gränsövergångarna.

Aktuella händelser

Kontroller vid österrikisk-slovenska gränsen

Vid den österrisk-slovenska gränsen gäller fortsatt förstärkt gränsövervakning.

Alla resanden ska vid gränspassagen kunna förevisa giltiga resedokument, såsom pass eller nationella id-kort. Körkort gäller ej som resedokument.

 

 

Navigation

Top