Ambassaden och Slovakien

Sveriges generalkonsulat i Bratislava representerar Sverige i Slovakien. Vladimír Kestler är svensk honorär generalkonsul sedan år 2010. Peter Zupka är assistent. Konsulatet arbetar med en rad olika frågor i syfte att främja Sverige.

Att ge konsulär service till svenska medborgare bosatta i Slovakien liksom till svenskar på tillfälligt besök är också en viktig uppgift men huvudansvaret för konsulär service ligger på ambassaden i Wien. Kontaktinformation och öppettider finns under länken till höger. Vänligen kontakta generalkonsulatet via e-post för att boka en tid för ditt besök.

Det här kan konsulatet hjälpa till med:

 • utlämning av ordinarie pass, nationellt id-kort och körkort utfärdat av myndighet i Sverige, ambassaden i Wien eller annan svensk utlandsmyndighet. (en utlämningsavgift tillkommer)
 • blanketter för förnyelse av körkort för personer som är folkbokförda i Sverige.
 • ta emot och vidarebefordra kopior av originaldokument till ambassaden i Wien om ansökan om äktenskapscertifikat och namnanmälan av nyfödda barn.
 • intyga levnadsintyg.
 • ge råd om hur du kan lösa din situation om du hamnar i en nödsituation utomlands. Se länken: Om olyckan är framme – vad kan du få hjälp med?
 • hjälpa och vägleda dig i kontakten med lokala myndigheter i landet.
 • om du grips av polis eller hamnar i fängelse kan konsulatet besöka dig i fängelset och hjälpa till med kontakten med dina anhöriga.

 

Det här kan konsulatet inte hjälpa till med:

 • är inte bank-, tolk- eller översättningsservice.
 • ger inte allmän turistinformation eller ordnar ditt boende och uppehälle utomlands.
 • betalar inte dina skulder, borgen, böter eller advokat.
 • bekostar inte hemtransport av kista/urna vid dödsfall utomlands.
 • kan inte påverka andra länders in- och utresebestämmelser om du nekas in- eller utresa.
 • kan inte ingripa i andra länders rättsprocesser.
 • om du grips av polis eller hamnar i fängelse utomlands kan konsulatet inte ordna särbehandling av dig för att du är svensk. Det är alltid lagen i det landet som gäller.
 • kan inte utfärda ordinarie eller provisoriskt pass, endast ambassaden i Wien.
 • förättar inte vigslar.
 • för ansökan eller frågor om medborgarskap, kontakta ambassaden i Wien.
 • besvarar inte frågor om viseringar, arbets- och uppehållstillstånd, kontakta Migrationsverket i Sverige.

 

Navigation

Top