Sverigefrämjande (handel, kultur, kommunikation)

Sverigefrämjandesektionen på den svenska ambassaden arbetar huvudsakligen inom följande områden:


HANDEL

En viktig uppgift för Sveriges ambassad är att främja näringslivsförbindelserna mellan Österrike och Sverige och att hjälpa fler svenska företag att hitta vägar in på den österrikiska marknaden.

Team Sweden: Ambassaden samarbetar med framförallt Business Sweden och Svenska Handelskammaren i Österrike för att främja svensk export till Österrike och investeringar i Sverige.

För ytterligare information vänligen kontakta Hampus Nilsson på Business Sweden, email: hampus.nilsson@business-sweden.se, eller Jenny Bellman Niva på Sveriges ambassad, email: jenny.bellman.niva@gov.se


KULTUR

Inom detta område arbetar ambassaden med aktiviteter som synliggör Sverige och de värden landet står för, som lyfter fram svensk kultur och främjar kulturutbyte mellan Sverige och Österrike. Dessa aktiviteter genomförs ofta i samarbete med olika institutioner eller andra aktörer i både Sverige och Österrike. Vi hjälper också till att stödja svensk-österrikiska samarbeten inom kulturområdet.


KOMMUNIKATION

I ambassadens kommunikationsarbete ingår bland annat att sprida information om Sverige i Österrike. Vi svarar på allmänna frågor om Sverige och kan även ställa material från Svenska Institutet till förfogande. I ambassadens månatliga nyhetsbrev ”Schwedennews” uppmärksammar vi svenska evenemang, konserter och utställningar i Österrike. Inom pressområdet informerar vi österrikiska medier om aktuella svenska händelser. Vid behov ställer vi bakgrunds- och informationsmaterial om Sverige till förfogande. Vi stödjer journalister som skriver reportage om Sverige och hjälper till med kontaktknytande mellan svenskar och österrikare.

Ambassaden är också aktiv i de sociala medierna och har utöver hemsidan, även en Facebooksida: facebook.com/swedishembassyvienna samt två Twitterkonton: twitter.com/SweEmbassyWien respektive twitter.com/SwedeninSK.


För ytterligare information om ambassadens verksamhet inom kommunikations- eller kulturområdet kontakta Daphne Springhorn. Email: Daphne.Springhorn@gov.se

Navigation

Top