Praktik vid Sveriges Ambassad/FN Representation våren 2018

Sveriges Ambassad/FN Representation i Wien erbjuder praktikplatser under höst- och vårtermin, vanligtvis med start i september respektive januari/februari.

Sveriges ambassad i Wien erbjuder under vårterminen 2018 sammanlagt tre praktikantplatser i FN- och kulturstaden Wien. En praktikplats erbjuds med multilateral inriktning, en praktikplats med bilateral inriktning och en praktikplats för Sverigefrämjande.

Praktikperioden omfattar 20 veckor och är på heltid.

En praktikant ska vara svensk medborgare och inskriven som student vid ett svenskt universitet/en svensk högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan även komma i fråga.

Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

För mer information och för att söka praktikplats, klicka på länken nedan:
https://web103.reachmee.com/ext/I003/584/job?site=18&lang=SE&validator=a831b308453779dbb2cd9cb8a797f384&job_id=4336

Navigation

Top