Personal

  • _A155935

    Ambassador Helen Eduards Foto: C.A.N Photography

På Sveriges ambassad och FN-delegation arbetar följande personer:

Ambassadörens kansli:

Helen Eduards
Ambassadör
Myndighetschef

Kerstin Schröder
Ambassadörens och ministerrådets sekreterare

 

Politisk rapportering:

Jonas Norling
Biträdande myndighetschef
Ministerråd

Camilla Lindström
Ambassadråd

Pascal Restel
Första ambassadsekreterare
IAEA, Wassenaar

 

Slovakien/ Slovenien bilateralt:

Magnus Collett
Förste ambassadsekreterare
Slovakien & Slovenien

Eliska Vozarova
Konsulär och administrativ assistent
Slovakien & Slovenien

 

Ekonomisk rapportering och sverigefrämjande (handel, kultur, kommunikation):

Jenny Bellman Niva
Andra ambassadsekreterare

Anna-Marie Hermann
Medarbetare för kultur- och handelsfrämjande, kommunikation

 

Administration och konsulära ärenden:

Isabelle Schlyter
Ambassadråd
Kanslichef

Åsa Collett
Administrativ och ekonomisk handläggare

Camilla Dahlberg
Konsulär handläggare

Ulrika Daxer
Administrativ handläggare

Ann-Christin Freij
Konsulär handläggare

Anette Johansson
Tredje ambassadsekreterare
Arkiv och administration

Helen Kristoferitsch
Administrativ handläggare
FN

Astrid Sörbom
Konsulär och administrativ handläggare

Lea Widén
Eventmanager

Christoph Fink
Kock

Marissa Uschi Svoboda
Kock

Gregor Beyer
Vaktmästare, fastighetsskötsel

Nicola Paunovic
Chaufför

-----------------------------------------------------

Magnus Magnusson
Försvarsattaché för Österrike (stationerad i Berlin)

Ola Höglund
Försvarsattaché för Slovakien (stationerad i Prag)

­­­­­­­­­-------------------------------------------------------

 

Navigation

Top