Personal

  • _A155935

    Ambassador Helen Eduards Foto: C.A.N Photography

På Sveriges ambassad och FN-delegation arbetar följande personer:

Ambassadörens kansli:

Helen Eduards
Ambassadör
Myndighetschef

Karina Böhm
Ambassadörens och ministerrådets sekreterare

 

Politisk rapportering:

Jonas Norling
Biträdande myndighetschef
Ministerråd

Österrike, Slovenien

Camilla Lindström
Ambassadråd

UNIDO, UNODC

Pascal Restel
Första ambassadsekreterare
IAEA, Wassenaar

Magnus Collett
Förste ambassadsekreterare
EU-frågor, Offentlig diplomati

Jenny Bellman Niva
Andra ambassadsekreterare

Sverigefrämjande, Slovakien

Anna-Marie Hermann
Medarbetare för kultur- och handelsfrämjande, kommunikation

 

Administration och konsulära ärenden:

Isabelle Schlyter
Ambassadråd
Kanslichef

Åsa Collett
Administrativ och ekonomisk handläggare

Camilla Dahlberg
Konsulär handläggare

Ulrika Daxer
Administrativ handläggare

Ann-Christin Freij
Konsulär handläggare

Anette Johansson
Tredje ambassadsekreterare
Arkiv och administration

Helen Kristoferitsch
Administrativ handläggare
FN

Astrid Sörbom
Konsulär och administrativ handläggare

Eliska Vozarova
Konsulär och administrativ assistent
Slovakien & Slovenien

 

Lea Widén
Eventmanager

Christoph Fink
Kock

Marissa Uschi Svoboda
Kock

Gregor Beyer
Vaktmästare, fastighetsskötsel

Nicola Paunovic
Chaufför

-----------------------------------------------------

Magnus Magnusson
Försvarsattaché för Österrike (stationerad i Berlin)

Ola Höglund
Försvarsattaché för Slovakien (stationerad i Prag)

­­­­­­­­­-------------------------------------------------------

 

Navigation

Top