Om Österrike

Ambassaden uppdaterar fakta om Österrikes nyckeltal, politik, ekonomi och landets relationer till Sverige årligen.

Se dokumentet Landrapport Österrike till höger.  

Navigation

Top