Sverige och OSSE

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är med sin breda medlemskrets ett viktigt instrument för att skapa långsiktig säkerhet i Europa.

Organisationens arbete omfattar i dag en lång rad områden, vars gemensamma nämnare är säkerhet. OSSE:s verksamhet tar sin utgångspunkt i det breda säkerhetsbegreppet och omfattar militärpolitiska aspekter, demokrati och mänskliga rättigheter samt ekonomi och miljö. Konkret handlar det till exempel om övervakning av de mänskliga rättigheterna, valobservation, polisutbildning, förebyggande av väpnade konflikter och nedrustning av konventionella vapen.

Sveriges ständiga delegation vid organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Kontakt:
Telefon: +43 (1) 21753-0
Fax: +43 (1) 21753-380
E-post: osse-del.wien@gov.se

Besöksadress:
Liechtensteinstrasse 51, 1090 Wien
Postadress:
Liechtensteinstrasse 51, 1090 Wien

Närmare information hittar du på OSSE:s hemsida.

Navigation

Top