Svenska organisationer & föreningar

På den här sidan hittar du information om svenska organisationer och föreningar i Österrike.

Business Sweden (tidigare Exportrådet)
Business Sweden, en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden, har ett utlandskontor i Wien. Kontoret stödjer svenska företag som vill bygga upp eller utveckla sin försäljning i Österrike.

Business Sweden
Wipplingerstrasse 24-26
A-1010 Wien
Tel +43 1 402 35 150
austria@business-sweden.se
http://www.business-sweden.se/Export/Marknader/Europa/Osterrike/

Svenska handelskammaren
Svenska handelskammaren i Wien har som mål att främja och utgöra ett forum för kommersiella kontakter mellan svenska och österrikiska företag.
Wipplingerstrasse 24-26
1010 Wien
Tel +43 1 4023515
office@swecham.at
www.swecham.at/se/

Svenska kyrkan
Sedan 1700-talet har svenskar firat gudstjänst vid svenska legationen i Wien.1982 inrättade Svenska kyrkan en kyrkoherdetjänst i Wien. Svenska kyrkan har sedan 1986 egna gudstjänstlokaler i ett före detta klosters refektorium. Kyrkan har även verksamhet i form av kör, au-pairträffar, café etc. En bra mötesplats för alla svenskar och andra skandinaver.
Die Schwedische Kirche in Wien
Gentzgasse 10
1180 Wien
Tel +43 1 479 65 17
wien@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/wien

Svenska Skolan
Svenska Skolan i Wien är en privatskola som vänder sig till familjer från Sverige och övriga nordiska länder. På skolan bedrivs förskola för barn mellan 2-5 år och grundskola (förskoleklass - åk 6). Skolan erbjuder också distansundervisning för elever på högstadiet och gymnasiet samt kompletterande svenskundervisning, för barn som går i andra skolor i Wien. Stort fokus ligger på språkundervisning i  engelska och tyska. Vidare följer skolan svensk läroplan, skolverkets riktlinjer sam utlandsskoleförordningen.

Svenska Skolan i Wien
Scheibelreitergasse 15
AT-1190 Wien
Tel +43 1 320 79 80
svenskaskolan@svenskaskolan.at
www.svenskaskolan.at  

Swedish Women's Educational Association International – SWEA
SWEA – Swedish Women's Educational Association International Wien med ca 85 medlemmar är en del av den global ideella förening för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.
wien@swea.org
www.swea.org/wien

Österrikisk-svenska föreningen
(ÖSG - Österreichisch-Schwedische Gesellschaft)Österrikisk-svenska sällskapets syfte är att vårda och främja det svenska språket samt de kulturella, ekonomiska och politiska relationerna mellan Österrike och Sverige.
info@oesterreichschweden.com
www.oesterreichschweden.com/

Föreningen för Österrike och nordiska länder
(Verband Österreich-Nordischer Länder)
Leopoldsgraben 6
3400 Klosterneuburg
Tel/Fax: +43 (0)2243 263 88
walter.schmidt@nordische-laender.at
www.nordische-laender.at

 

Navigation

Top