FN-representation i Wien

Förenta Nationerna i Wien är det tredje största FN-högkvarteret efter New York och Genève och bildades 1 januari 1980. Ambassaden fungerar som Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i Wien.

FN:s högkvarter i Wien
Kontaktuppgifter till ansvarig person på respektive organ kan du hitta
här


I Wien finns Sverige representerat i följande FN-organ:

IAEA (International Atomic Energy Agency)
Internationella atomenergiorganet
www.iaea.org

CTBTO (Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)
Fullständigt provstoppsavtal
www.ctbto.org

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)
FN:s kontor för bekämpning av narkotika och kriminalitet
www.unodc.org

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
FN:s organisation för industriell utveckling
www.unido.org

COPUOS (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)
FN:s rymdkommitté
www.oosa.unvienna.org/oosa/en/COPUOS/copuos.html

www.oosa.unvienna.org/oosa/en/COPUOS/copuos.html

UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law)
FN:s kommission för internationell handelsrätt
www.uncitral.org/

Wassenaar (The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies)
www.wassenaar.org

HCOC (The Hague Code of Conduct against the Proliferation of Ballistic Missiles)
Uppförandekoden angående ballistiska missiler

 
För information och länkar gällande handel med och investeringar i FN, EU, Världsbanken, de regionala utvecklingsbankerna och övriga multilaterala organisationer, vänligen klicka här.

 

 

 

Navigation

Top