Handel med Österrike

De svensk-österrikiska handelsrelationerna är relativt blygsamma, men på uppåtgående.

Varuexporten till Österrike utgör cirka 0,9 procent av den totala svenska varuexporten och uppgick 2014 (för perioden januari-maj) till 4 293 miljoner svenska kronor, vilket var en ökning med 8 % jämfört med samma period 2013. Österrike låg sålunda på 19:e plats i statistiken över Sveriges viktigaste handelspartner för varuexport år 2014. Varuexporten består främst av tekniska produkter, halvfabrikat som papper och papp men även trä och diverse kemiska produkter.

Varuimporten från Österrike utgör ca 1,3 procent av den totala svenska varuimporten och omsatte 2014 (för perioden januari-maj) 5 785 miljoner svenska kronor, en ökning med 21 % jämfört med samma period 2013. Dessa siffror innebär att Österrike intar plats 18 på listan över Sveriges viktigaste handelspartner vad gäller varuimport. Även den österrikiska varuexporten till Sverige består främst av mekaniska och halvförädlade produkter.

I dagsläget finns drygt ett 100-tal svenska företag etablerade i Österrike. Några viktiga svenskanknutna företag i Österrike är: ABB, Hennes & Mauritz, IKEA, SKF, Securitas, Scania och Volvo. De viktigaste österrikiska företagen i Sverige är Böhler Uddeholm, Fluckinger Transport, Andritz, Voest Alpine och Raiffeisen Bank.

Turismen är en betydande inkomstkälla för Österrike. 2013 kunde Österrike förteckna 206 834 svenska ankomster och 806 569 kommersiella gästnätter. Den österrikiska turismen i Sverige stod 2013 för 103 000 kommersiella gästnätter.

Navigation

Top