Business Sweden Wien

"Fyra marknader, två kontor och ett team" En region som definieras av möjligheter. Så beskriver Mats Bergman, tidigare handelssekreterare på  Business Sweden Austria, verksamheten på marknaderna Österrike, Schweiz, Slovenien och Kroatien.

Business Sweden Wien arbetar med svenska företag som vill bygga upp eller utveckla sin försäljning i Österrike, Slovenien och Kroatien.

Business Sweden hjälper även österrikiska, slovenska eller kroatiska företag som intresserar sig för svenska produkter och företag.

Mot österrikiska, kroatiska och slovenska företag och myndigheter fungerar Business Sweden som en lokal representant för det svenska näringslivet, där man aktivt bistår med önskad information om Sverige och dess näringsliv.

Med sina två affärsområden, exportkonsulting och exportinformation, är Business Sweden Wien en resurs för svenska företag i alla olika faser av export, från basinformation för utvärdering av en marknad till kontinuerlig support för ett företags lokala struktur.

Har du frågor till Business Sweden kontakta då gärna: austria@business-sweden.se

Handelssekreterare Wien
Carsten Grönblad
Tel +43 1 402 35 15 28
carsten.gronblad@business-sweden.se 

Navigation

Top