Länkar till service & kommunikationer

Allemansrätten - www.allemansratten.se
Allemansrätten är en unik möjlighet för oss alla att röra oss fritt i naturen.

Sveriges Nationalatlas - www.sna.se
Ger information om en geografisk beskrivning av Sverige utifrån fyra huvudområden: Landet, Försörjningen, Människans landskap samt Levnadsförhållanden och livsvillkor.

Vädret i Sverige  - www.smhi.se
Prognoser av vädret vid hav och kust, i fjällen och i städerna runtom i landet. Även information om vädret i världen.

Statistiska centralbyrån - www.scb.se
För kalenderbitaren, här återfinner man Sveriges officiella statistik efter ämne.


Tåg
www.sj.se

www.tagkompaniet.se

Bussar:
www.swebus.se

Flygbolag i Sverige:
www.sas.se

www.malmoaviation.se

www.gotlandsflyg.se

Navigation

Top