Uppehållstillstånd för studier

Information angående uppehållstillstånd för studier i Sverige, stipendier och avgifter finns på den engelskspråkiga delen av vår webbplats.

Residence Permit for Students