Frågor & svar om medborgarskap

Här presenteras några vanliga frågor & svar om medborgarskap och medborgarskapslagen som trädde i kraft 1 juli 2001.

F: Vad innbär dubbelt medborgarskap för mig?

S
: Att behålla sitt svenska medborgarskap kan underlätta för den som har tankar på att så småningom återvända till Sverige permanent eller för längre perioder, t.ex. kan man besöka Sverige utan att söka visum. En annan praktisk fördel som följer av bibehållet svenskt medborgarskap är möjligheten att kunna arbeta i något annat EU-land.

Tänk däremot på att bara den som endast har svenskt medborgarskap kan räkna med fullt svenskt rättsskydd utomlands.

F: Min dotter är född 1978 och hade inte rätt till svenskt medborgarskap då hon föddes eftersom hennes pappa är amerikan. Jag glömde ansöka om medborgarskap för henne under övergångsperioden när lagen ändrades 1979. Kan hon få dubbelt medborgarskap nu genom den nya lagen?

S
: Nej. Barn födda före 1 juli 1979, med svensk mor och utländsk far, som hade möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap fram till 1 juli 1982 enligt tidigare övergångsbestämelser, kan INTE ansöka om svenskt medborgarskap enligt den nya medborgarskapslagen.

F: Min farfarsfar utvandrade till USA från Sverige. Kan jag ansöka om dubbelt medborgarskap (svenskt/amerikanskt) nu med den nya lagen?

S
: Nej. Den nya lagen gäller endast de som är behöriga att söka svenskt medborgarskap, i den mån att de nu även får behålla sitt amerikanska medborgarskap om de blir svenska. Både för amerikaner och andra utländska medborgare som önskar bli svenska medborgare gäller fortfarande samma vilkor som tidigare.

F: Hur söker jag amerikanskt medborgarskap?

S
: På Bureau of Citizenship and Immigration Services, hittar du information och regler gällande amerikanskt medborgarskap och även på US State Department - Frequently asked questions about dual citizenship finns mer information.