Frågor & svar om pass

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna om pass.

Passbokningssystem
Ambassaden i Washington DC har infört tidsbokningar för att söka/förnya ordinarie pass. Du bokar du din tid själv på nätet via nedan länk. Kom ihåg att behålla referenskoden du får när du bokar tid. Den behövs för ombokningar eller avbokningar.

> Klicka på denna länk för att boka, avboka eller omboka din passtid

Hur ansöker jag om svenskt pass?

Olika regler och krav gäller för olika passkunder. Innan du ansöker bör du noggrant läsa igenom instruktionerna för passansökan.

Hur lång tid tar det att få mitt nya svenska pass?

Efter ansökan tar det vanligtvis 1-2 veckor innan du kan hämta ditt nya pass.  Första passet för barn tar ca 2-3 månader.

Hur mycket kostar ett nytt svenskt pass?

Den nuvarande passavgiften finner du här.

Den betalas med en money order eller certified bank check som ska vara utställd på Embassy of Sweden. Avgiften kan även betalas med Visa eller MasterCard.

Vid avhämtning av pass på annan myndighet än där ansökan lämnades in tillkommer en portoavgift på $10 (som betalas vid ansökan) och en utlämningsavgift på $20 (som betalas vid avhämtningen).

Vad händer med min ansökan efter att jag lämnar in den?

Din ansökan skickas elektroniskt till Sverige där passet trycks. Det nya passet sänds därefter till ambassaden eller till det konsulat som du har angett i din ansökan.

Vad är giltighetstiden för mitt nya pass?

Ett vanligt pass utfärdas för fem år. I följande fall ska passet ges en kortare giltighetstid:

Pass för sökande under 22 år som (1) är född utomlands, (2) aldrig har varit bosatt i Sverige, och (3) inte heller har varit i Sverige under förhållanden som tyder på samhörighet med landet får inte ges längre giltighetstid än till dagen före den dag då den sökande fyller 22 år.

Får jag tillbaka mitt gamla pass?

Ja.  Det gamla passet lämnas tillbaka makulerat. 

Vad gör jag om mitt pass är borttappat?

Om ditt pass är förkommet erfordras följande:

Ifylld förlustanmälan som finns på baksidan av passansökningsblankettens vita del.

Personbevis eller registerutdrag, som rekvireras från det lokala skattekontoret där du senast var folkbokförd.

Körkort eller annan giltig legitimation med foto.

Mitt pass har gått ut och jag behöver resa så fort som möjligt. Vad gör jag?

Du har möjlighet att ansöka om ett provisoriskt pass. Länk till nuvarande passavgifter.

Följande konsulat samt ambassaden i Washington kan utfärda provisoriska pass:

Atlanta
Boston
Chicago
Dallas
Ft. Lauderdale
Houston
Las Vegas
Minneapolis
New York
Raleigh
San Diego
San Francisco

Ta alltid direktkontakt med konsulaten för att bekräfta öppettider innan du söker provisoriskt pass, särskilt under sommarmånaderna. 

Kontaktuppgifter för alla svenska konsulat i USA

Går det att förlänga giltighetstiden för mitt nuvarande pass?

Nej, det går inte att förlänga giltighetstiden för ett pass.

Är det möjligt att få ett extra pass?

Extra pass får utfärdas för en passinnehavare som för sitt arbete eller av något annat skäl behöver mer än ett giltigt pass. Det fordras ett brev från arbetsgivaren för att bevisa att detta är nödvändigt. Anvisningar och avgift är samma som för vanligt pass.

Jag måste resa under tiden som jag väntar på mitt nya pass och kan tyvärr inte lämna in mitt nuvarande pass med min ansökan, vad gör jag?

Det går bra att lämna in en kopia på passet, vidimerad av en notarius publicus (notary public).

Kan jag ansöka om namnändring samtidigt som jag ansöker om ett nytt pass?

Nej, en namnändring kan inte lämnas in i samband med en passansökan. Du bör kontakta Skatteverket för att ansöka om namnändring innan du ansöker om pass.

Måste båda föräldrarna lämna sitt medgivande till ett barns passansökan?

Ja, båda vårdnadshavarna ska lämna sina medgivanden, på separat bilaga som kan laddas ner och undertecknas före besöket på ambassaden/konsulatet.

Blir ett barn fött utomlands till svensk far och utländsk mor som inte är gifta med varandra svensk medborgare vid födseln?

Nej.