Förnyelse av pass för barn under 18 år

Barn under 18 år som har haft svenskt pass tidigare måste medföljas av en vårdnadshavare och medta nedan vid ansökan om pass.

Passbokningssystem
Ambassaden i Washington DC har infört tidsbokningar för att söka/förnya ordinarie pass. Du bokar du din tid själv på nätet via nedan länk. Kom ihåg att behålla referenskoden du får när du bokar tid. Den behövs för ombokningar eller avbokningar.

> Klicka på denna länk för att boka, avboka eller omboka din passtid

  • Det gamla passet, gällande eller utgånget (om detta saknas, se borttappat pass).

  • Amerikanskt uppehållstillstånd (visum eller grönt kort) eller naturalization certificate i original, eller kopia på detsamma bevittnad av notarius publicus.

  • Båda vårdnadshavarnas medgivande, på separat bilaga 'Guardian Certificate' via länk på höger sida, och undertecknas före besöket på ambassaden.

Har vårdnaden tillkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.

  • Kopior på båda vårdnadshavarnas pass eller annan giltig legitimation med foto där namnteckning tydligt framgår, alternativt av notarius publicus bevittnade kopior av detsamma.

  • Passavgiften kan betalas med Visa eller Master Card eller i form av en money order eller certified bank check utställd på Embassy of Sweden

Passfoton behöver ej medtas eftersom samtliga sökande på ambassaden i Washington, DC fotograferas på plats vid ansökningstillfället.

Efter ansökan tar det vanligtvis 1-2 veckor innan det nya passet är klar. Passet kan inte skickas ut med post, men kan avhämtas av en vårdnadshavare eller av den sökande själv, om hon eller han är 15 år eller äldre. Legitimation måste medtas.

Avhämtning av det ny passet kan ske på valfritt svenskt konsulat i USA. Vid avhämtning av pass på annan myndighet än där ansökan lämnades in tillkommer en portoavgift på $10 (som betalas vid ansökan) och en utlämningsavgift på $20 (som betalas vid avhämtningen).