Ansökan om samordningsnummer och och namnanmälan

Barn som aldrig tidigare haft svenskt pass måste först registreras i den svenska folkbokföringen genom att ansöka om ett samordningsnummer.

Ansökan är avgiftsfri och kan göras på samtliga svenska konsulat i USA samt på ambassaden i Washington. Barnet måste personligen infinna sig och måste medföljas av minst en vårdnadshavare. Ansökan kan lämnas in på ambassaden i Washington under vanliga expeditionstider. Man behöver inte boka tid. Skatteverket kan ge mer detaljerad information angående samordningsnummers uppbyggnad och funktion.

Följande handlingar måste medtas:

  • Namnanmälan (blankett SKV 7750) undertecknad av båda föräldrarna/vårdnadshavarna och av den sökande, om hon eller han är 12 år eller äldre.
  • Har vårdnaden tillerkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.
  • Barnets födelseattest (birth certificate) i original där båda föräldrarnas namn framgår (eller notarius publicus-bevittnad kopia - se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
  • Svenskt pass i original för förälder/vårdnadshavare med svenskt medborgarskap (eller notarius publicus-bevittnad kopia - se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
  • För vårdnadshavare med annat medborgarskap än svenskt krävs giltig fotolegitimation där namnteckning tydligt framgår, t.ex. pass eller körkort (eller notarius publicus-bevittnad kopia - se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
  • För svensk förälder/vårdnadshavare, amerikanskt uppehållstillstånd (visum eller grönt kort) eller, om amerikanska medborgare, naturalization certificate i original tillsammans med amerikanskt pass (eller notarius publicus-bevittnad kopia - se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
  • Om amerikanskt medborgarskap förvärvats av svensk förälder/vårdnadshavare efter ansökan (naturalization) före den 1 juli 2001 krävs bevis från Migrationsverket att det svenska medborgarskapet återvunnits.
  • Observera att om en svensk förälder blivit amerikansk medborgare genom ansökan (naturalization) måste Certificate of Naturalization uppvisas - i original (eller notarius publicus-bevittnad kopia - se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
  • Om gifta, föräldrarnas/vårdnadshavarnas vigselbevis (marriage certificate) i original (eller notarius publicus-bevittnad kopia - se viktig information nedan angående notarius publicus-bevittnade kopior).
  • Handläggningstiden för ansökan är ca 6-8 veckor.

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE NOTARIUS PUBLICUS-BEVITTNADE KOPIOR
Om man istället för att visa upp originaldokument väljer att lämna in kopior på alla nödvändiga handlingar måste man se till att kopiorna är bevittnad av en notarius public på korrekt sätt. Notarius publicus måste själv intyga att kopian överensstämmer med originalet ("A true copy of original document") och både signatur och stämpel av notarius publicus måste finnas på kopian. Att man själv försäkrar, inför en notarius publicus, att kopian överensstämmer med originaldokumentet är inte tillräckligt. Ambassaden i Washington rekommenderar sökanden att visa upp alla handlingar i original, samt göra vanliga fotokopior av dem, när man lämnar in ansökan till vårt kontor.