Ansökan om nytt pass för barn

Ett barn som aldrig tidigare har haft ett svenskt pass måste först ansöka och erhålla ett samordningsnummer. Detta kan göras på ambassaden och samtliga konsulat i USA.

Passbokningssystem
Ambassaden i Washington DC har infört tidsbokningar för att söka/förnya ordinarie pass. Du bokar du din tid själv på nätet via nedan länk. Kom ihåg att behålla referenskoden du får när du bokar tid. Den behövs för ombokningar eller avbokningar.

> Klicka på denna länk för att boka, avboka eller omboka din passtid

> Instruktioner för ansökan om samordningsnummer

När samordningsnumret har erhållits måste barnet medföljas av en vårdnadshavare och medta följande vid ansökan om pass:

  • Båda vårdnadshavarnas medgivande, på separat bilaga 'Guardian Certificate' via länk på höger sida, som undertecknas före besöket på ambassaden.

Har vårdnaden tillkänts den ene av föräldrarna eller annan person ska ett lagkraftvunnet vårdnadsbeslut bifogas.

  • Original eller av notarius publicus bevittnad kopia på barnets födelseattest (birth certificate), utfärdat av delstatens Vital Records Office, där båda föräldrarnas namn framgår.

  • Kopia på vårdnadshavarnas vigselbevis (marriage certificate), om gifta.

  • Båda vårdnadshavarnas pass eller annan giltig legitimation med foto där namnteckning tydligt framgår, alternativt av notarius publicus bevittnade kopior av detsamma.

  • Vårdnadshavarnas amerikanska uppehållstillstånd (visum eller grönt kort) eller naturalization certificates i original, eller kopior av detsamma bevittnade av notarius publicus.

Om amerikanskt medborgarskap förvärvats före den 1 juli 2001 krävs bevis från Migrationsverket att det svenska medborgarskapet återvunnits.
 
Passavgiften kan betalas med Visa eller Master Card eller i form av en money order eller certified bank check utställd på Embassy of Sweden.
 
Passfoton behöver ej medtas eftersom samtliga sökande på ambassaden i Washington, DC fotograferas på plats vid ansökningstillfället.

Det nya passet kan inte skickas ut med post, men kan avhämtas av en vårdnadshavare eller av den sökande själv, om hon eller han är 15 år eller äldre. Legitimation måste medtas.

Avhämtning av det nya passet kan ske på valfritt svenskt konsulat i USA. Vid avhämtning av pass på annan myndighet än där ansökan lämnades in tillkommer en portoavgift på $10 (som betalas vid ansökan) och en utlämningsavgift på $20 (som betalas vid avhämtningen).