Information om pass

Nya rutiner vid ansökan om svenskt pass i USA infördes under 2007 för att ge ökad säkerhet. Samtliga sökande på ambassaden i Washington måste fotograferas digitalt på plats vid ansökningstillfället.

Vanliga pass kan ansökas vid ambassaden i Washington, konsulatet i New York eller via den mobila passtationen.

Den 15 april 2016 genomförs vissa ändringar i passlagen (1978:302) och passförordningen (1979:664). Avsikten med de nya reglerna är i första hand att minska tillgången av svenska pass som kan missbrukas. Ändringarna innebär i huvudsak följande.
• Svenska medborgare ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.
• Ett vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren.
• Giltighetsområdet i ett provisoriskt pass ska begränsas till den sökandes behov av pass.
• Giltighetstiden för vanligt pass till barn under 12 år sänks till 3 år.

Passbokningssystem
Ambassaden i Washington DC har tidsbokningar för att söka nytt ordinarie pass/nationellt id kort. Ambassaden använder sig av ett elektroniskt bokningssystem för tidsbokning av pass. Du bokar själv via ambassadens hemsida, se nedanstående länk. På ambassaden kan du ansöka om pass måndag och onsdag kl 14.00 – 16.30. OBS att tidsbokningar endast kan göras via nedan länk.

Följ noga instruktionerna. Du får ett bekräftelsemail efter genomförd bokning. OBS - för att kunna boka tid för flera personer måste de lediga tiderna ligga efter varandra i bokningskalendern.

Klicka på denna länk för att boka, avboka eller omboka din tid 

Boka i god tid
Det är många som söker pass på ambassaden i Washington. Vi rekommenderar därför att du bokar i god tid innan ditt pass går ut eller du behöver resa. Vänligen notera att bokningar kan göras max 3 månader i förväg.

Varför införs nya rutiner?
Vi lever i en värld där det har blivit allt viktigare att våra resehandlingar – pass och nationella id-kort – är säkra.  Svenska pass uppfyller EU:s krav på säkerhet och biometri i pass sedan den 1 oktober 2005. De nya passen är försedda med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter och foto. 

Polisen i Sverige använder fotostationer för att fotografera alla som söker nya resehandlingar.  Vid en gränskontroll kan passinnehavaren fotograferas och jämföras med fotot i datachippet. Syftet är att säkra att personen på passfotot och den som använder passet är densamma.

Av samma anledning installeras nu fotostationer på ambassaden i Washington, DC för att fotografera alla som söker nya resehandlingar. Dessa bilder ersätter de foton som de sökande tidigare hade med sig. 

Mer information om svenska pass och nationella id-kort finns på svenska polisens webbplats, www.polisen.se

Upphämtning av pass på honorärkonsulat
Samtliga honorärkonsulat kan fortsätta att lämna ut nya pass och id-kort även efter att Sverige inför fingeravtryck i resehandlingen. Den överordnade utlandsmyndigheten – ambassaden i Washington, DC – kontrollerar kvaliteten i det nya passet och skickar sedan handlingen till honorärkonsulatet, där personalen gör en legitimationskontroll vid avhämtning. 

Upphämtning av pass på ambassaden i Washington
Upphämtning av pass på ambassaden sker under ordinarie öppettid för pass, men du behöver inte boka någon tid. När du hämtar ditt nya pass så måste du visa upp ditt gamla pass. Du kan få behålla ditt gamla pass efter att vi makulerat biosidan.

Pass och nationellt id-kort ska hämtas personligen, fullmakt gäller inte.

Pass till en minderårig hämtas i första hand av en förälder/vårdnadshavare som ska visa giltig legitimation. Den som fyllt 15 år kan själv hämta sitt pass, förutsatt att föräldrar/vårdnadshavare medger det vid ansökningstillfället.

Elektronisk hantering och kortare väntetid
Samtidigt som en utlandsmyndighet börjar använda fotostationer får den också ny teknisk utrustning för att ta fram underlag till pass och id-kort.  Ansökan skickas sedan elektroniskt till Sverige för tillverkning, vilket innebär kortare väntetid för sökanden.

Olika alternativ för svenskar i utlandet
Svenska medborgare, bosatta i utlandet, som behöver ett nytt pass eller id-kort kan ansöka om det på olika sätt:

  • Snabbast och billigast är att ansöka under ett besök i Sverige. Man kan vända sig till vilken passmyndighet (polisstation) som helst.  Normalt kan man få det färdiga passet eller id-kortet efter en vecka.  Det är också möjligt att hämta den färdiga resehandlingen på en ambassad eller konsulat, men då tar det längre tid och kostar mer.
  • Man kan också lämna in sin ansökan på en svensk utlandsmyndighet. Att få den färdiga resehandlingen tar mellan en till två veckor, eftersom passen tillverkas i Sverige och sänds via kurirpost.  Resehandlingen kan hämtas på en valfri passmyndighet – i Sverige eller utomlands.

Provisoriska pass utfärdas som tidigare
Hanteringen av provisoriska pass förändras inte.  De utfärdas på samma sätt som tidigare.  De resehandlingar som berörs av nyordningen är vanliga pass, extra pass och nationella id-kort.

Nödvändiga handlingar vid ansökan
När man ansöker om pass eller nationellt id-kort måste man styrka sin identitet. Sökanden är också  skyldig att styrka sitt svenska medborgarskap. Rådgör gärna med personalen på passmyndigheten i förväg.

Giltighetstid för Svenska pass inför resa till USA
Passet måste i vanliga fall vara giltigt i 6 månader efter hemresa, men då Sverige har en överrenskommelse med USA räcker det att passet är giltigt så länge resan varar. Mer information om ESTA och viseringsinformation inför USA resa finns på webbplatsen för amerikanska ambassaden i Stockholm. Se länk på höger sida.