Reseinformation USA

Avrådan

Puerto Rico
Med anledning av efterverkningarna och de skador på infrastrukturen som orsakats av orkanen Maria i Karibien har Utrikesdepartementet beslutat att tills vidare avråda från icke-nödvändiga resor till Puerto Rico.

Amerikanska Jungfruöarna
Med anledning av efterverkningarna och de skador på infrastrukturen som orsakats av orkanen Irma i Karibien har Utrikesdepartementet beslutat att tills vidare avråda från icke nödvändiga resor till ögruppen Amerikanska Jungfruöarna tillhörande USA.

Aktuella händelser

Orkanerna Irma & Maria
Orkanerna har orsakat stor förödelse i den karibiska övärlden och det råder begränsad tillgång till el och vatten. Återuppbyggnadsarbetet beräknas ta lång tid. För svenskar på plats som behöver hjälp med hemresa, kontakta i första hand ditt flygbolag eller försäkringsbolag. Ambassaden uppmanar svenskar i området att följa lokala myndigheters råd och säkerhetsrekommendationer. 

För mer information:
National Hurricane Center
FEMA
FEMA App for download

Puerto Rico:
För närvarande råder utegångsförbud mellan 18.00-06.00.
Ytterligare information samt läge för skyddsplatser (shelters) finner du här;
pr.gov

Amerikanska Jungfruöarna:
Vid nödsitutation hänvisar lokala myndigheter till
+ 1 340 773 2244
+ 1 340 774 2244 
usviupdate.com

Ambassaden i Washington DC uppmanar svenskar på plats att kontakta sina anhöriga. 
Det går även att registrera sig på Röda korsets hemsida:
Röda Korset

För närvarande (juni - december) råder orkansäsong i Atlanten som inkluderar Mexikanska golfen och Karibiska havet. På National Hurricane Center's hemsida finns aktuell information:
National Hurricane Center

För praktiska råd vid tropiska stormar se Ready.gov.

Allmänna säkerhetsläget

Det amerikanska säkerhetsministeriet (Department of Homeland Security) har infört ett varningssystem i fem nivåer och anger olika färger för olika risknivåer. Den lägsta nivån är Low (grön) och däefter följer Guarded (blå), Elevated (gul), High (orange) och Severe (röd).

Department of Homeland Securitys webbplats

De senaste åren har risken generellt för attentat bedömts som Elevated (gul), respektive som High (orange) för alla internationella och inrikes resor.

Officiella uttalanden om hot- och terrorläget finns på hemsidan för Department of Homeland Security.

Department of Homeland Security

Den amerikanska flygsäkerhetsmyndigheten, U.S. Transportation Security Administration informerar om gällande bestämmelser på sin webbplats.

U.S. Transportation Security Administration

Liksom i Sverige har säkerhetskontrollerna på flygplatserna skärpts och begränsningar har införts för bland annat den mängd vätska som en passagerare får ha med sig i handbagaget på flyget.

Terrorism

Hotbedömning
Hot om terrorism har blivit en del av vardagen runt om i världen. Det är viktigt att resenärer iakttar försiktighet och är observanta på förändringar av läget som kan påverka den personliga säkerheten under besöket i USA.
USA (U.S. Department of Homeland Security) använder en tvågradig skala för sannolikheten för terrorattentat. Imminent – en attack kan förväntas och hotet är överhängande, elevated – en attack är mycket möjlig. http://www.dhs.gov/national-terrorism-advisory-system

Amerikanska myndigheter bedömer att risken för terroristattentat riktat mot USA är elevated.


Råd till resenärer
Det allmänna rådet till resenärer är att vara påläst och medveten om de hot och risker som finns i landet. Man bör vara uppmärksam på sin omgivning och på det som verkar udda eller avvikande i sammanhanget, särskilt på platser med stora folksamlingar som till exempel större evenemang, offentliga platser, i och omkring offentliga byggnader, vid turistattraktioner, på allmänna transportmedel, på marknader och i butikscentra. Man bör hålla sig informerad om situationen i USA och noga följa de lokala myndigheternas anvisningar i säkerhetsfrågor.
 
Läs mer om terrorism och turism Svenska regeringens webbplats:
Regeringen.se

Naturförhållanden / naturkatastrofer

USA täcker ett mycket stort område med många typer av klimat- och väderförhållanden. På den amerikanska västkusten inträffar relativt ofta skogsbränder, jordskred och jordbävningar. Mellanvästern och norra delstaterna drabbas ofta av orkaner och snöstormar. Östkusten har under den kalla årstiden regelbundet underkylt regn och översvämningar. I södern torka och mycket kraftig värme återkommande problem på sommaren.

Väder och temperatur kan skifta mycket snabbt. Det är därför viktigt att följa de lokala väderrapporterna. Vid hot om orkaner förmedlar TV och radio råd och uppmaningar från lokala och centrala myndigheter. Ett beslut om obligatorisk evakuering av ett område kan fattas av myndigheterna och måste följas av alla, inklusive utländska medborgare.

Information om orkaner finns på National Hurricane Centers webbplats. 

In- och utresebestämmelser

Resenärer till USA uppmanas att undersöka viseringsregler och inresetillstånd med amerikanska ambassaden i Stockholm i god tid. Se nedan länk: 

Amerikanska ambassaden i Stockholm

Hälso- och sjukvård

Det finns ett stort utbud av såväl läkare som tandläkare i USA. Standarden på sjukhusen varierar. Generellt sett är kostnaderna för läkar- och tandvård mycket höga. Besökare bör ha reseförsäkring/hemförsäkring som täcker sjukvårdskostnader i USA (se avsnittet om försäkringsskydd nedan). Utan försäkring krävs som regel betalning före behandling. Tänk på att ta med nödvändiga mediciner och en kopia på receptet om medicinen skulle försvinna.

Motsvarigheten till det svenska larmnumret 112 för polis, ambulans, brandkår m m är 911. Detta nummer gäller i hela USA.

Zikavirus
Viruset sprids via myggor. För de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. De som får symptom får lindriga besvär och behöver sällan söka sjukvård. De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. Risken för resenärer att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten. Det finns inget vaccin eller specifik behandling mot zikavirusinfektion, men immunitet utvecklas efter genomgången infektion.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör svenska resenärer till länder där zikavirus sprids skydda sig från myggbett. Man kan minska risken för myggbett genom att använda myggmedel, bära heltäckande kläder och sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering. Det är viktigt att skydda sig från myggbett hela dygnet.

Hittills har fall av zikavirusinfektion rapporterats från Chile (Påskön, 2014), Brasilien, Colombia, Surinam, Guatemala, El Salvador, Mexiko, Paraguay, Honduras, Venezuela, Panama, Franska Guyana, Martinique, Puerto Rico, Barbados, Ecuador, Guyana, Haiti, Saint Martin, Bolivia och i delstaterna Florida och New York i USA.

Använd ett bra myggmedel som innehåller dietyltoluamid (DEET) på exponerad hud tillsammans med ljusa heltäckande kläder. Om du behöver solskyddmedel, applicera myggmedel efter solskyddsmedlet.

Länk till Världshälsoorganisationen:
who.int

Länk till Folkhälsonämnden:
folkhälsonämnden.se

Länk till Amerikanska Centers for Disease Control and Prevention:
cdc.gov

Lokala lagar och sedvänjor

Varje delstat har sina egna lagar och regler vid sidan av de nationella. Dessutom finns en rad olika förordningar. Ibland kan skillnaden vara stor jämfört med i Sverige. Besökare bör noga observera skyltar och anslag. Böter för förseelser kan avkrävas på plats.

Som svensk bör man komma ihåg att dricks till servitörer, taxichaufförer och andra inom servicesektorn är regel och förväntas allmänt. Mellan 15% och 20% dricks är vanligt gäller för restaurangnotor. I vissa fall, särskilt för större sällskap, kan dock notan även inkludera dricks.

Kriminalitet och personlig säkerhet

De allmänna riktlinjer som gäller för resor utanför Norden gäller även för USA. Viktiga saker bör förvaras på ett säkert ställe och så nära kroppen som möjligt när man rör sig utomhus. Mörka gator och platser bör undvikas och normal försiktighet iakttas. Det kan vara bra att ha en kopia av pass - och eventuellt visum - som förvaras separat från originalen.

Brottsligheten i USA varierar kraftigt från stad till stad och från stadsdel till stadsdel. Den är som regel högre i de större städerna. Ficktjuvar är särskilt vanliga runt bussterminaler, tågstationer, flygplatser och populära turistattraktioner. Illegala taxibilar, som kör utan taxameter, är vanliga vid flygplatser och tågstationer.

Trafiksäkerhet

USA omfattar ett mycket stort område och vägnätet är väl utbyggt. Trafiken är oftast mycket tät och trots att de större vägarna är av mycket hög standard (och ständigt övervakad av polis) förolyckas och skadas ett stort antal människor i trafiken varje år. Rattonykterhet orsakar många olyckor och olika promillegränser gäller i olika delstater. Samtidigt är USA ett land som lämpar sig för bilturism och att hyra bil i samband med ett besök är ett ofta utmärkt sätt att se landet. Stora prisvariationer förekommer dock mellan olika städer och stater och det kan oftast vara fördelaktigt att hyra bil före avresan från Sverige.

Kollektivtrafiken är under uppbyggnad, men är inte av lika god standard som en besökande svensk har vant sig vid hemma. New York City och även Washington DC har väl utbyggd tunnelbana.

Mobiltelefon och en e-postadress underlättar kontakten med anhöriga och vänner. Ändrade reseplaner bör meddelas.

Försäkringsskydd

Som alltid vid utlandsresor bör en besökare vara försäkrad före avresan från Sverige. Reseskyddet i en hemförsäkring gäller normalt endast de första 45 dagarna, i annat fall bör en kompletterande reseförsäkring tecknas. De nordiska försäkringsbolagen har flera gemensamma servicetjänster för utlandsresande bl a larmcentralen SOS i Danmark.

En kopia av pass, ev visum, resedokument och försäkringshandlingar bör lämnas till någon närstående hemma före avresan från Sverige. Detta underlättar behandlingen vid eventuell förlust under USA-besöket.

Övriga upplysningar

Utöver Sveriges ambassad i Washington finns det över 30 svenska konsulat i USA, se nedan länk för kontaktinformation.

Sveriges konsulat i USA 

Ambassaden & konsulat