Kontanter vid resa

Information till dig som har med dig kontanter motsvarande 10 000 euro eller mer när du reser över EU:s gräns.

Sedan den 15 juni 2007 finns det en gräns för hur mycket kontanter du får föra in i eller ut ur EU utan att anmäla detta till Tullverket. Vill du ta med dig 10 000 euro eller mer, motsvarande belopp i andra valutor, värdepapper eller dylikt ska du anmäla detta till Tullverket.

Anmälningsplikten är ett led i att förhindra penningtvätt och organiserad brottslighet samt bekämpa terrorism. Anmälan ska göras skriftligt. Med kontanter menar vi bland annat sedlar och mynt men även resecheckar, checkar, reverser, skuldebrev, obligationer, aktier och postanvisningar samt värdepapper.

Så här gör du anmälan:
Blanketten finns på Tullverkets webbplats eller via nedan länk. Den ifyllda blanketten ska lämnas till tulltjänsteman vid gränspassage.

Blankett - Anmälan av kontanta medel 

Tullverket kontrollerar
Lagändringarna ger Tullverket rätt att leta efter kontanta medel i transportmedel, bagage, portföljer och handväskor. De kan också utföra kroppsvisitation om det finns anledning att anta att anmälningsplikten inte uppfyllts. Tullverket har rätt att kvarhålla kontanta medel motsvarande 10 000 euro eller mer om dessa inte anmälts.

På Tullverkets webbplats hittar du bakgrundsinformation på engelska,
Cash Control.

För information om andra länders in- eller utförselbestämmelser för valuta, kontakta din resebyrå eller landets ambassad eller konsulat.