Reseinformation

Aktuella händelser

Bränder i södra Kalifornien

Det pågår flera bränder runt om i södra Kalifornien och i vissa delar tvingas man att evakuera. Ambassaden uppmanar svenska resenärer i området att följa lokala myndigheters råd och anvisningar.

Information från lokala myndigheter:

USA:s beredskapsmyndighet FEMA
Kaliforniens brandförsvar


_ _ _ _


Under september drabbades Puerto Rico och Amerikanska Jungfruöarna av orkaner som medförde stor förödelse. Återuppbyggnadsarbetet pågår men det finns fortfarande i vissa delar stora problem med transport, elektricitet och telefonkommunikationer. Svenskar som planerar att besöka området uppmanas därför att informera sig om läget inför resan samt att följa lokala myndigheters rekommendationer på plats. För mer information se nedan länkar.

Puerto Rico
www.status.pr
www.pr.gov

Amerikanska Jungfruöarna
http://www.usviupdate.com/
https://www.visitusvi.com/