Lediga tjänster

  • HoS_Photo Dakota Fine

    House of Sweden Foto: Dakota Fine

Här publiceras tillgängliga tjänster vid Sveriges ambassad i Washington D.C. samt vid de svenska konsulaten i USA.  

Sverige uppgraderar närvaron i New York och öppnar i december i år ett lönat generalkonsulat. Syftet med etableringen är framför allt Sverigefrämjande i bred bemärkelse, bl. a handels- och investeringsfrämjande, kulturfrämjande samt konsulär verksamhet.

En huvuduppgift är att främja svenska intressen och bidra till ökad handel och kulturellt utbyte mellan Sverige och USA. Generalkonsulatet kommer att bedriva en omfattande utåtriktad verksamhet inom ramen för det breda Sverigefrämjandet. Främjandeaktiviteterna kommer att utgöra en betydande del av generalkonsulatets verksamhet som även omfattar konsulärt stöd, handläggning av ansökningar om pass och andra författningsreglerade frågor.

Sveriges generalkonsulat i New York har med anledning av det fem befattningar för lokalanställning utlysta. Se länk till höger för mer information om nedan tjänster:

Administrativ/konsulär handläggare

Handläggare för kommunikation, press och besöksprogram

Handläggare för konsulära frågor

Handläggare för kulturfrämjande

Handläggare för näringslivsfrämjande

Tillträde för samtliga tjänster är i första hand 1 december 2015 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan (inklusive CV och uppgift om minst tre referenspersoner samt kopia på giltigt arbetstillstånd i USA) via e-post till ambassaden.washington@gov.se senast den 12 november 2015.

Vill du veta mer om någon av tjänsterna, kontakta kanslirådet Björn Jonsson vid UD:s planeringsstab på tel +1 (212) 201 5225. Facklig representant är Britt-Marie Forslund, tel. +1 (202) 467 2642.