House of Sweden – en svensk arena i USA

House of Sweden är en fascinerande, modern byggnad som blivit mycket omtalad, inte bara i Washington D.C.

Unik ambassadanläggning för dialog

För första gången uppförs ett "Sverigehus" utomlands, med svenska ambassaden och svenskt näringsliv under samma tak. Byggnaden utgör en ny svensk arena i USA. Det är en annorlunda ambassadbyggnad, med ambassadkansli och ett Event Center. Det är en unik möjlighet att arbeta och representera i ett kreativt och levande hus.

Bakgrund

House of Sweden är resultatet av en arkitekttävling som Statens fastighetsverk utlyste i juni 2002. Svenska staten hade då tecknat avtal med en amerikansk exploatör om att hyra en del i den tänkta byggnaden på tomten i Georgetown vid Washington Harbour och samtidigt få utforma den med svensk arkitektur – en helt ny slags ambassad skulle byggas.

I det ganska komplicerade tävlingsuppdraget ingick bl a att skapa en atmosfär av öppenhet och transparens, vilket är unikt för en ambassadbyggnad. Byggnaden skulle också inrymma mer publika ytor för att kunna hålla utställningar och seminarier. Dessutom skulle det finnas två våningsplan med lägenheter.

Det vinnande bidraget från de svenska arkitekterna Tomas Hansen och Gert Wingårdh, valdes ut av juryn i januari 2003. Byggnadsarbetet påbörjades i augusti 2004.

Ambassadpersonal flyttade in i augusti 2006, och invigningen hölls i oktober samma år.