Ambassadens personal

  • AmbassadorBjörnLyrvall

    Ambassador Björn Lyrvall Foto: Embassy of Sweden

Följande personer arbetar vid den svenska ambassaden i Washington, USA.  

Ambassadör Björn Lyrvall

Anne-Charlotte Wetterwik

Assistent till ambassadören
Tel: (202) 467-2611
E-post: ambassaden.washington-ambassadorsoffice@gov.se

Pernilla Scott
Social Secretary (ambassadörens representation)
Tel: (202) 467-2652
E-post: pernilla.scott@gov.se

Göran Lithell
Ministerråd, biträdande myndighetschef
Tel: (202) 467-2612
E-post: goran.lithell@gov.se   

Christina Hoffman
Assistent till biträdande myndighetschef 
Tel: (202) 467-2613
E-post: christina.hoffman@gov.se   

Politiska enheten

Anna Hammarlund Blixt
Ambassadråd, enhetschef
Tel: (202) 467-2600 
E-post: anna.hammarlund-blixt@gov.se

Benjamin Escaig
Ambassadråd
Tel: (202) 467-2616
E-post: benjamin.escaig@gov.se 
 
Johan Raeder
Försvarsråd
Tel: (202) 467-2617
E-post: johan.raeder@gov.se

Johanna Lindquist
Ambassadråd
Tel: (202) 467-2623
E-post: johanna.lindquist@gov.se

Bengt Sundelius
Rådgivare, Civil Beredskap
Tel: (202) 467-2647
E-post: bengt.sundelius@gov.se

Praktikanter, politiska enheten
Tel: (202) 467-2600

Enheten för handels- och ekonomiska frågor

Andreas von Uexküll
Ministerråd, enhetschef
Tel: (202) 467-2620
E-post: andreas.von-uexkull@gov.se  

Andreas Ershammar
Ambassadråd
Tel: (202) 467-2621
E-post: andreas.ershammar@gov.se  

Johan Rydberg
Ambassadråd
Tel: (202) 467-2650
E-post: johan.rydberg@gov.se

Emma Nilsson
Ambassadråd
Tel: (202) 467-2624
E-post: emma.nilsson@gov.se

Eva Hunnius Ohlin
Miljöteknikfrämjare
Tel: (202) 467-2670
E-post: eva.hunnius-ohlin@gov.se  
 
Jenny Majidyar (föräldraledig)
Assistent
Tel: (202) 467-2629
E-post: jenny.majidyar@gov.se

Andrea Sköldberg Gurney (vikarie för Jenny Majidyar)
Assistent
Tel: (202) 467-2629
E-post: andrea.skoldberg.gurney@gov.se

Praktikant, handelsenheten
Tel: (202) 467-2600

MOU (Försvarsindustriella frågor)

Ola Alfredsson
Ambassadråd
Tel: (202) 467-2680
E-post: ola.alfredsson@swedishembassy.org

Nils Johansson
Rådgivare
Tel: (202) 467-2682

Liza Rameryd
Kontorsansvarig
Tel: (202) 467-2681

Enheten för offentlig diplomati, press & kultur

Monica Enqvist
Public Diplomacy, press- och kommunikationsråd, enhetschef
Tel: (202) 467-2655
E-post: monica.enqvist@gov.se

Linda Zachrison
Kulturråd
Tel: (202) 467-2640
E-post: linda.zachrison@gov.se

Larilyn André
Presshandläggare
Tel: (202) 467-2644 
E-post: larilyn.andre@gov.se

Britt-Marie Forslund
Kulturhandläggare
Tel: (202) 467-2642 
E-post: britt-marie.forslund@gov.se

Linda Tocchini-Valentini 
Kommunikationshandläggare
Tel: (202) 467-2645
E-post: linda.tocchini-valentini@gov.se

Jenny Mählqvist
Program- och eventhandläggare
Tel: (202) 467-2643
E-post: jenny.mahlqvist@gov.se

Praktikanter, offentlig diplomati, press & kultur
Tel: (202) 467-2600


Enheten för konsulära & administrativa frågor

Helena Marcus
Ambassadråd/Generalkonsul
Tel: (202) 467-2630 
E-post: helena.marcus@gov.se
 
Solveig Anderberg Clacey
Förste ambassadsekreterare/Konsul
Tel: (202) 467-2639
E-post: solveig.anderberg-clacey@gov.se

Anna Theron
Arkivföreståndare/pass
Tel: (202) 467-2627
E-post: anna.theron@gov.se

Zandra Bergstedt
Konsulär handläggare
Tel: (202) 467-2677
E-post: zandra.bergstedt@gov.se 

Marie Whitman
Konsulär handläggare/viseringsansvarig/pass
Tel: (202) 467-2632
E-post: marie.whitman@gov.se

Liza Rameryd
Administrativ assistent
Tel: (202) 467-2600

Charlotta Andersson
Kassör
Tel: (202) 467-2646
E-post: charlotta.andersson@gov.se

Rodrigo Cabezas
Viseringar
Tel: (202) 467-2600
E-post: ambassaden.washington@gov.se

Victoria Ferguson
Viseringar
Tel: (202) 467-2600
E-post: ambassaden.washington@gov.se

Lena Rapp Schmaltz
Viseringar/pass
Tel: (202) 467-2600
E-post: ambassaden.washington@gov.se

Pernilla Tietjen
Viseringar
Tel: (202) 467-2600
E-post: ambassaden.washington@gov.se

Cilla Hej
Viseringar
Tel: (202) 467-2600
E-post: ambassaden.washington@gov.se

Marie Landin
Viseringar
Tel: (202) 467-2600
E-post: ambassaden.washington@gov.se

Johanna Bergenholtz
Administrativ handläggare
Tel: (202) 467-2653
E-post: johanna.bergenholtz@gov.se 

Samantha Canfield (föräldraledig)
Administrativ handläggare
Tel: (202) 467-2656
E-post: samantha.canfield@gov.se

Pia Jensen (vikarie för Samantha Canfield)
Administrativ handläggare
Tel: (202) 467-2656
E-post: pia.jensen@gov.se

Timothy Lundgren
Administrativ handläggare, IT
Tel: (202) 467-2628
E-post: timothy.lundgren@gov.se

Mariliina von Uexkull
Receptionist
Tel: (202) 467-2600
E-post: ambassaden.washington@gov.se

Johanna Gempeler
Receptionist
Tel: (202) 467-2600
E-post: ambassaden.washington@gov.se

Jarmo Tarvainen 

Vaktmästare
Tel: (202) 467-2636 
E-post: jarmo.tarvainen@gov.se

Nepthaly Pita
Chaufför
Tel: (202) 467-2637

Ronaldo Pita
Chaufför
Tel: (202) 467-2634

Försvarsenheten

Generalmajor Bengt Svensson

Försvarsattaché
Tel: (202) 467-2660
E-post: bengt.a.svensson@gov.se

Anita Lindbohm 
Assistent
Tel: (202) 467-2663
E-post: anita.lindbohm@gov.se

Överste Stefan Jönsson
Arméattaché, biträdande försvarsattaché
Tel: (202) 467-2662 
E-post: stefan.jonsson@gov.se

Kommendör Stefan Larsson
Marinattaché, biträdande försvarsattaché
Tel: (202) 467-2664 
E-post: stefan.larsson@gov.se

Överste Per Danielson
Flygattaché, biträdande försvarsattaché
Tel: (202) 467-2666
E-post: per.danielson@gov.se

Peter Hällkvist
Ambassadråd, försvarsmaterielfrågor, FMV 
Tel: (202) 467-2669
E-post: peter.hallkvist@gov.se

Praktikant, försvarsenheten
Tel: (202) 467-2665

Enheten för Innovation, forskning  och högre utbildning 

Andreas Larsson, FD
Innovations - och vetenskapsråd, enhetschef
Tel: (202) 467-2648
E-post: andreas.larsson@gov.se

Maria Lönnberg
Innovations- och forskningshandläggare
Tel: (202) 467-2619
E-post: maria.lonnberg@gov.se

Praktikant, Innovation, forskning  och högre utbildning 
Tel: (202) 467-2600