Ambassadens personal

  • Karin Olofsdotter

    Karin Olofsdotter Foto: Andrea Belluso

Ambassadör Karin Olofsdotter


E-post till ambassaden:
ambassaden.washington@gov.se

E-post till ambassadens personal:
förnamn.efternamn@gov.se


Ambassadör Karin Olofsdotters kontor:
ambassaden.washington-ambassadorsoffice@gov.se

Anne-Charlotte Wetterwik
Assistent till ambassadören

Pernilla Scott
Social Secretary (ambassadörens representation)

Göran Lithell
Ministerråd, biträdande myndighetschef

Andrea Sköldberg Gurney
Assistent till biträdande myndighetschef


Politiska enheten


Anna Hammarlund Blixt
Ambassadråd, enhetschef

Benjamin Escaig
Ambassadråd
 
Johan Raeder
Försvarsråd

Johanna Lindquist
Ambassadråd

Bengt Sundelius
Rådgivare, Civil Beredskap

Praktikanter, politiska enheten


Enheten för handels- och ekonomiska frågor


Björn Arvidsson
Ministerråd, enhetschef

Andreas Ershammar
Ambassadråd

Johan Rydberg
Ambassadråd

Emma Nilsson
Ambassadråd

Eva Hunnius Ohlin 
Rådgivare, energi och klimat
 
Jenny Majidyar
Assistent

Praktikant, handelsenheten


MOU (Försvarsindustriella frågor)


Ola Alfredsson
Ambassadråd

Nils Johansson
Rådgivare

Liza Rameryd
Kontorsansvarig


Enheten för offentlig diplomati, press & kultur


Monica Enqvist
Public Diplomacy, press- och kommunikationsråd, enhetschef
E-post: monica.enqvist@gov.se

Linda Zachrison
Kulturråd

Kate Reuterswärd
Presshandläggare

Britt-Marie Forslund
Kulturhandläggare

Linda Tocchini-Valentini (föräldraledig)
Kommunikationshandläggare

Sara Bladmo Larsson (vikarie för Linda Tocchini-Valentini) 
Kommunikatör

Jenny Mählqvist
Program- och eventhandläggare

Stefan Hansen
Kulturhandläggare

Praktikanter, offentlig diplomati, press & kultur


Enheten för konsulära & administrativa frågor
 

Helena Marcus
Ambassadråd/Generalkonsul
 
Solveig Anderberg Clacey
Förste ambassadsekreterare/Konsul

Anna Theron
Arkivföreståndare/pass

Zandra Bergstedt
Konsulär handläggare

Marie Whitman
Konsulär handläggare/viseringsansvarig/pass

Liza Rameryd
Administrativ assistent

Sandra Frejd
Kassör

Rodrigo Cabezas
Viseringsansvarig

Lena Rapp Schmaltz
Viseringar/pass

Pernilla Tietjen
Viseringar

Marie Landin
Viseringar

Johanna Gempeler
Viseringar

Johanna Bergenholtz
Administrativ handläggare

Vakant
Administrativ handläggare

Pia Jensen (vikarie för vakant tjänst)
Administrativ handläggare

Timothy Lundgren
Administrativ handläggare, IT

Isabell Sköldberg
Receptionist

Jarmo Tarvainen 
Vaktmästare

Nepthaly Pita
Chaufför

Ronaldo Pita
Chaufför

Försvarsenheten

Generalmajor Bengt Svensson
Försvarsattaché 

Susanne Comella 
Assistent

Överste Stefan Jönsson
Arméattaché, biträdande försvarsattaché

Kommendör Stefan Larsson
Marinattaché, biträdande försvarsattaché

Överste Per Danielson
Flygattaché, biträdande försvarsattaché

Peter Hällkvist
Ambassadråd, försvarsmaterielfrågor, FMV 

Praktikant, försvarsenheten

Enheten för Innovation, forskning och högre utbildning 

Andreas Larsson, FD
Innovations - och vetenskapsråd, enhetschef

Maria Lönnberg
Innovations- och forskningshandläggare

Praktikant, Innovation, forskning  och högre utbildning