Om USA

Här kan du ta del av basfakta för USA.

Officiellt namn: United States of America, USA
Folkmängd: 316 148 990 (2013)
Huvudstad: Washington, D.C.

Yta:

9 372 614 km2
Språk: Engelska; flera invandrarspråk varav spanska är stör
Statsskick: Republik, förbundsstat
Stats-/regeringschef: Donald Trump, president 2017 –
Utrikesminister: Rex Tillerson

Politiska partier:

Republikanska partiet, Demokratiska partiet
Valuta: Amerikansk dollar (USD)

Sveriges förbindelser med USA

Relationerna mellan Sverige och USA är mycket goda. Samarbetet spänner över ett brett spektrum av frågor och det råder bred och väsentlig samsyn.

Ett omfattande resande och de många miljonerna svensk-amerikaner på båda sidor av Atlanten knyter samman våra länder. Kontakterna mellan den svenska och amerikanska regeringen är täta med ett omfattande resande av svenska ministrar och statssekreterare till USA.

Ett stort antal amerikanska kongressledamöter har också besökt Sverige de senaste åren. Det utrikespolitiska samarbetet, både bilateralt och transatlantiskt (EU-USA), handlar främst om gemensamma gränsöverskridande utmaningar och tredjelandsfrågor. Samarbetet inom klimat- och energifrågorna intar en allt mer framträdande plats.

Läs mer via länkarna på höger sida.