Svenska journalister i USA

Ambassaden i Washington har en förteckning över verksamma svenska korrespondenter och journalister i USA. Listan är tillgänglig via den engelskspråkiga versionen av ambassadens hemsida, se nedan länk. 

> Svenska korrespondenter


Om du är en journalist och vill bli inkluderad på listan, vänligen skicka nedan information:

  • Namn (som det står i passet)
  • Födelsedatum
  • Födelseort
  • Passnummer
  • Medborgarskap
  • Titel
  • Arbetsgivare
  • Ett brev från din arbetsgivare som bekräftar din anställning

Information skall skickas via email, fax eller post till:

Kate Reuterswärd
Press Officer
Embassy of Sweden
2900 K Street, NW
Washington, DC 20007
Tel: (202) 701-4937
Fax: (202) 467-2699
Email: kate.reutersward@gov.se