Teknisk-vetenskapliga kontoret – Tillväxtanalys

Det teknisk-vetenskapliga kontoret på Sveriges ambassad har till uppgift att underlätta forsknings- och utvecklingssamarbeten och annat kunskapsutbyten mellan Sverige och USA.

Kontoret bevakar, analyserar och rapporterar om viktiga trender i forskning, innovation och tillväxt på både federal och delstatlig nivå i USA. Det teknisk-vetenskapliga kontoret är del av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys.

Tillväxtanalys är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att ansvara för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. En av huvuduppgifterna är internationell omvärldsbevakning och policyspaning för en effektivare tillväxtpolitik.

Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla delar av landet. I fokus är en utveckling där tillväxt och hållbar utveckling går hand i hand. Tillväxtanalys är en världsomspännande och gränsöverskridande organisation med 60 anställda.

Tillväxtanalys huvudkontor ligger i Östersund och har verksamhet i Stockholm, Bryssel, New Delhi, Peking, San Francisco, Tokyo och Washington DC. Anställda har tillväxtpolitisk kompetens inom en rad olika områden. De samarbetar dessutom med andra myndigheter såsom Vinnova och Utbildningsdepartementet och anlitar ofta utomstående experter för att nå bästa möjliga resultat.

Kontoret bevakar främst följande områden:

  • Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
  • Livsvetenskaper
  • Forskning och högre utbildning
  • Övergripande amerikansk innovations- och tillväxtpolitik

Utgivna rapporter finns på Tillväxtanalys hemsida