Konsumentskydd

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Deras uppdrag från allmänheten - riksdag och regering - är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet och de ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Finansinspektionen
The Swedish Financial Supervisory Authority
Tel: +46 8 787 80 00

För uppdateringar på varningar från Finansinspektionen, se deras webbplats