Handel

Business Sweden och Svensk-Amerikanska Handelskammaren arbetar med att främja handel mellan Sverige och USA.

Business Sweden

Business Swedens uppdrag är att göra det enklare för svenska företag att växa internationellt. Med ett betydande nätverk samt erfarenhet av svensk industri och handel kan exportrådet hjälpa till vid svenska företags utlandsetableringar. Business Sweden assisterar även svenska företag som planerar att etablera verksamhet i USA.
Läs mer på Business Swedens hemsida

Svensk-amerikanska handelskammaren USA

Svensk-amerikanska handelskammaren USA är paraplyorganisationen för 20 lokala kammare i USA som främjar handel och investeringar genom att erbjuda rådgivning till ett nätverk av svenska och amerikanska företag.
Läs mer på SACC USA:s webbplats