Främjande- & handelsnytt

I detta nyhetsbrev (som nu ges ut på engelska) tar vi fram aktualiteter från ambassadens handels-, press, information- och kulturavdelning med tonvikt på främjandeaktiviteter i USA och amerikansk handelspolitik. Till nyhetsbrevet får vi även bidrag från konsulaten i New York och San Francisco.

Om du har några synpunkter och kommentarer på innehållet eller önskar mer information är du välkommen att kontakta skribenten på den e-postadress som anges efter varje nyhet.

För prenumeration av nyhetsbrevet, kontakta Anneli Nilsson anneli.nilsson@gov.se

Länk till senaste numren finns på vår engelska webbplats

Sändlistan används inte för något annat än nyhetsbrevet.